Residencia Cubamovesyou – Het plan plus het hele verhaal

Residencia Cubamovesyou - Het plan plus het hele verhaal
Vooraanzicht met logo

Residencia Cubamovesyou - Het plan plus het hele verhaal

Cubamovesyou werkt aan een eigen onderkomen binnen Cuba; Residencia Cubamovesou. Het plan is om een familie- een gasthuis en terras voor activiteiten te realiseren.

Voorlopig wordt (schoon)mama Nora de beheerder van Residencia Cubamovesyou. Zij woont er sinds juni 2018.

Het plan

Plan is het volgende. De begane grond wordt de woonruimte het familie gedeelte; het woonhuis. Naast (schoon)mama Nora krijgen Clarissa en Martin ook een eigen slaapkamer. Verder komt er  een open keuken en een open eetkamer verbonden met de huiskamer. Een interne trap moet een van de pronkstukken van het huis worden en er komt een ruime garage.

Achter het familiehuis komt een binnentuin met een familieterras en plaatsen om te relaxen.

Op de eerste etage komt het casa particular gedeelte. Er komen drie slaapkamers met eigen douche en toilet. en er is nog een grote multifunctionele ruimte. De etage krijgt een eigen opgang en een balkon.

Over de gehele oppervlakte op de 2e etage komt een groot dakterras, ook toegankelijk via een eigen opgang. Op het terras komt ook een toiletgroep met een dames- en herentoilet, een pantry en bar en een grote overdekte ruimte vooral als dansvloer.

Op het achterste gedeelte komt nog een klein stukje etage. Hierop een waterton. Deze waterton zorgt voor waterdruk. Dit water is voor de watervoorziening voor de 1e en 2e etage.

Stand van zaken

Hieronder wordt in chronologische volgorde beschreven hoe het gehele project verloopt. Inmiddels is de bouwfase c.q. de realisatiefase al ver gevorderd. Onderaan de pagina staat dus de nieuwste informatie (actuele stand van zaken dus).

De aankoop

Het plan starte met een 2 jarige periode van oriëntatie. In december 2014 is de aankoop van het perceel met daarop het huidige pand gedaan.

De locatie en het perceel spraken Clarissa en Martin enorm aan en zij zagen mogelijkheden om daarop een eigen huis te ontwikkelen.

Het perceel kent een stuk tuin met op het moment van aankoop daarop een kleine 20 bananenbomen en 3 fruitbomen.

Residencia Cubamovesyou - Het plan plus het hele verhaal
Vooraanzicht aangekochte pand

Status: Deze belangrijke fase van de aankoop is afgerond met de formele eigendom registratie bij een notaris.

Later bleek er toch nog een nasleep te zijn. Een buurvrouw en -man van een straat om de hoek claimt dat een stuk grond aan de achterzijde van de tuin van haar is. Dit is in onderzoek en in behandeling genomen bij een rechtbank. Zij hebben de aanvraag met claim van de buurvrouw afgewezen.

Planvorming architectuur

In december 2014 is, na de aankoop, ook gelijk een architect gezocht die bereid is gevonden om zowel functionele als technische ontwerpen te maken.

Clarissa en Martin hebben in hoofdlijnen in december 2014 in Cuba al grofmazige functionele ontwerpen gemaakt om de architecten aan te geven wat de wensen en ideeën waren.

Op basis hiervan hebben de architecten in de periode januari / april 2015 diverse ontwerpen gemaakt en per e-mail aangeboden.

Er zijn in eerste instantie 2 dimensionale ontwerpen gemaakt. Die zijn door Clarissa en Martin steeds bekeken en van hun reactie voorzien. In een aantal iteratieslagen is zo steeds toegewerkt naar een ontwerp wat de status goedgekeurd van ons kreeg.

Daarna zijn er 3 dimensionale ontwerpen gemaakt. Tenslotte zijn er technische ontwerpen uitgewerkt. Daarmee was er een volledig uitgewerkt plan met specificaties. Dit geheel aan documentatie is benut als onderbouwing voor het aanvragen van de bouwvergunning.

Residencia Cubamovesyou - Het plan plus het hele verhaal
2D ontwerp begane grond

Drie dimensionale ontwerpen

Na de 2 dimensionale tekeningen zijn er ook 3 dimensionale tekeningen gemaakt van diverse ruimtes, soms vanuit verschillende perspectieven. Prachtige levensechte ontwerpen; alsof het foto's zijn van iets wat al gerealiseerd is.

Tenslotte zijn er ook technische ontwerpen opgeleverd waarin bouwtechnische vraagstukken als het fundament en infrastructurele zoals riolering, water af- en aanvoer, elektriciteit (naast de in Cuba gangbare 110V ook 220V), lichtpunten en dergelijke zijn uitgewerkt.

Tenslotte ook overzichten van benodigde materialen zodat er een raming van benodigd budget gemaakt kon worden.

Aanvraag bouwvergunning

In april 2015 is de aanvraag voor de bouwvergunning ingediend, begeleid door onze architecten en familie.

Ondertussen is er aan de architectuur verder gewerkt. Omdat een mogelijk scenario was dat de bouwvergunning alleen toestemming zou geven voor de bouw van de begane grond zijn een aantal aspecten ook aangepast voor dit scenario.

De begane grond is ver genoeg gevorderd om te kunnen bouwen. Aan het plan voor het terras worden nog dingen aangepast.

Status: De status van deze plan fase is afgerond.

Planvorming realisatie van de bouw

OK je hebt de grond, je hebt een plan. Maar hoe ga je dat plan realiseren?

In april / mei 2015, toen Clarissa en Martin in Cuba waren, is er een aannemer gevonden.

In overleg met hem is er een fasering van het plan in stappen opgesteld voor de begane grond. Dit stappenplan geeft in volgorde de uit te voeren stappen aan voor de bouw van een groot waterreservoir (in Cuba een must have), de omheining en de begane grond.

Bij dit plan is ook een planning van de doorlooptijd opgenomen voor de begane grond. De aannemer mag zijn eigen bouwteam samenstellen en heeft een resultaat verplichting.

(Tijdelijke) verlenging inhuur architect.

Bij de realisatie van de bouw is ook de architect ingehuurd. Zij heeft de rol van kwaliteitsbewaking. Zij stuurt de aannemer aan en checkt of de juiste materialen van de vereiste kwaliteit gebruikt worden.

En zij houdt er zicht op dat er gebouwd wordt conform ontwerp. Uiteraard zullen er afwijkingen en uitdagingen komen bij de realisatie.

Afgesproken is dat als die worden onderkend dat de architect ons die dan meld en mogelijke alternatieven aangeeft met een advies. Op basis daarvan kunnen wij beslissen. Tenslotte zijn naast de architect ook onze familieleden ter plaatse onze ogen en oren om het bouwtraject te volgen. Tijdens de realisatie van de bouw kan de planvorming voor de 1e etage en daarna het terras verder worden uitgewerkt.

Verder verloop voortgang

De aannemer woont zelf op de bouwplaats zodat de beveiliging voor het in aanbouw zijnde huis en de bouwmaterialen ook gelijk voldoende aandacht heeft. In eerste instantie in een slaapkamer aan de voorkant (straatzijde). Medio juni 2016 was het huis zover gevorderd en ging er gewerkt worden aan de voorzijde. Toen is de aannemer verhuist naar de achterste slaapkamer.

De rol van de architect in de fase van bouwen bleek in praktijk toch niet zo uit te pakken zoals wij dat graag wilde. Omdat de meerwaarde ontbrak en omdat de aannemer de bedachte taken zelf meer dan goed uitvoerde is eind februari 2016 de inzet van de architect in deze fase beëindigt.

Status: De status is gereed.
Ps. Feitelijk was niet alles aan architectuur gereed. Met name het terras was niet af. Maar dat ronden wij zelf verder met de aannemer af.

Bouwen in Cuba
Licentie bouwvergunning

Bouwvergunning

In de periode april / augustus 2015 was de aanvraag van de bouwvergunning in behandeling.

Direct bij de aanvraag werd ons al duidelijk dat dit kantoor enorm druk was.

Voor alle voorbereidingen voor het 500 jarig bestaan van Santiago de Cuba lagen er vanuit de overheid enorm veel aanvragen. Doordat deze een hoge prioriteit hadden wisten wij dat het even kon duren.

Wij hebben wel onze uiterste best gedaan om daarna 'hoog op de stapel te komen liggen'. Voor ons was het meest spannend of wij voor het gehele project toestemming zouden krijgen. Omdat wij op veel punten meer wilden dan de huidige regelgeving toelaat, hebben wij er ernstig rekening mee gehouden, dat wij vooralsnog alleen de begane grond zouden mogen realiseren. Dat zou een aantal consequenties voor de ontwerpen en de manier van bouwen met zich mee brengen.

Goedkeuring

Op 1 augustus 2015 kon in Breda de vlag uit. Toen heeft ons het bericht bereikt dat de bouwvergunning was afgegeven. En dat ook nog eens tegen de verwachtingen in voor het gehele project!

Het verhaal kreeg nog wel een staartje. De formele bureaucratische afronding was dat er nog een getekend exemplaar afgegeven moest worden. Dat heeft nog veel tijd in beslag genomen. Wij werden een beetje ongerust toen in een later stadium onze architect nog opgeroepen werd om dingen toe te lichten. Je weet het nooit met de autoriteiten.

Afgesproken was dat wij wel mochten starten met het waterreservoir maar nog niet verder mochten gaan. Het duurde lang en (schoon)mama heeft de secretaresse, van de directeur die moest tekenen, soms wanhopig gemaakt door het vele bellen om te informeren naar de status.

Op 21 september 2015 kwam het verlossende bericht. Wij hebben een getekend document. En ook een zinken plaat met de afgegeven licentie, wat aan het pand bevestigd moet zijn (zie foto). Eigenlijk precies op tijd om verder te gaan met stap 2 (Een muur die het perceel omheind).

Lopende het bouwtraject zijn er toch een aantal aanpassingen ontstaan. Om deze te formaliseren zijn er in de loop van 2016 / 2017 een aantal aanpassingen op de bouwvergunning ingediend. De afhandeling daarvan heeft uiteindelijk veel langer geduurd dan de bouwvergunning zelf. In een aantal gevallen kon er niet verder gewerkt worden. Maar in januari 2018 is er toestemming gekomen.

Status: Daarmee is deze fase nu ook afgerond.

Later bleek dat het afdak dat wij op het gehele terras willen geen onderdeel uitmaakt van de afgegeven vergunning. In januari 2019 hebben wij die uitbreiding op de bouwvergunning aangevraagd. Deze aanvraag is medio juni 2019 nog steeds in behandeling.

Start bouwfase

Nu de bouwvergunning is verkregen is de realisatiefase gestart in september 2015. Het team is ingesteld en de eerste materialen zijn aangeschaft. I like it when a plan comes together !

Hieronder een video van de start van de werkzaamheden (het maken van een waterreservoir):

Deze video is gemaakt door Erik Pieterman op 7 september 2015.

Gestart met waterreservoir onder de grond.

Begin september 2015 is er gestart met de 1e stap het realiseren van een waterreservoir. Dat is in Cuba een musthave en dat is voor de bouw ook gelijk al iets wat nodig is om te hebben.

De ruwbouwfase van de ruimtes op de begane grond is eind juli 2016 afgerond op het trappenhuis en de veranda (voorpui) na. Eind juli 2016 is direct doorgegaan met de bouw van de 1e etage.

Status: De status hiervan is afgerond.

Realisatie bouwfase

Voor de bouwfase is een plan opgesteld in stappen. Hieronder beschrijven we aan welke stap(pen) wordt gewerkt op dit moment en wat de bijzonderheden zijn. Als een soort logboek dus.

Als een stap in het plan is afgerond dan nemen we alleen kort een samenvatting op met een verwijzing naar een uitgebreide beschrijving mét foto's.

Stappen 1 t/m 2 begane grond

1 - Waterreservoir:  Status: Gereed.

2A- Bouw rechtermuur buitenmuur huis c.q. garage  Status: Gereed.

2B- Bouw rechtermuur poort - gevolgd door tuinmuur  Status: Gereed.

 2C- Bouw linkermuur     Status: Gereed

Stap 2D- Bouw van de achtermuur van de tuin / perceel       Status: Gereed.

Stappen 3 t/m 5 begane grond

3- Bouw achterzijde van het  huis     Status: Gereed

4- Bouw slaapkamer van mama Nora huis       Status: Gereed. Mama Nora slaap er sinds 11 juni 2018

5 - Bouw trappenhuis in het huis      Status: Gereed.

Stappen 6 t/m 9 begane grond

6 - Bouw poort     Status: Gereed.

7 - Bouw badkamer familie en toilet voor bezoekers.    Status: Gereed. Wordt sinds 11 juni 2018 gebruikt.

8 - Bouw keuken en eetkamer.    Status:  Gereed.

9 - Bouw slaapkamer Clarissa & Martin.      Status: Gereed.

Stappen 10 t/m 12

10 - Bouw slaapkamer 1e etage aan de achterkant van het huis.     Status. To do: Deuren nog laten  plaatsen. Schilderen.

Stap 11 - Bouw woonkamer.       Status: Gereed.

Stap 12 - Bouw van de garage.          Status. De vloer en de deuren moeten nog worden gemaakt. Nog schilderen.

Stap 13 t/m 15:

 13 - Bouw van de 2e slaapkamer op de 1e etage in het midden van het huisStatus: To do: Deuren nog laten maken en plaatsen. Schilderen.

14 - Bouw van de multifunctionele ruimte op de 1e etage.   Status: Gestart. Schilderen. Er zijn al stukken geschilderd, maar de muren aan de kant van de achterste twee slaapkamers nog niet.

15 - Maken siersmeedijzerwerk.   Status: Het sier smeedijzerwerk op de begane grond is klaar. Het hekwerk langs de trap voor de gasten naar boven moet nog worden gemaakt en geplaatst (2 etage) . Aan de voorkant moeten (voortschrijdend inzicht) nog twee frames voor twee afdakken worden gemaakt.

Stappen 16 t/m 20

16 - Bouwen van de veranda.   Status: Gereed. Nog schilderen.

17 - Facade. De voorkant van het pand.     Status: De garagedeur en stukjes muur daaromheen nog stucen. Nog schilderen.

18 - Terras.       Status: Ver gevorderd. Afdak nog maken. Bar met toiletgroep nog afronden. Nog schilderen.

19 -  De tuin.     Status: Conceptversie 0.3 in mei 2019 gemaakt. In stappen verder vormgeven.

20 - 3e slaapkamer voor gasten voorzijde straat boven de garage - To do:  Schilderen.

Stappen 21 en verder

Stap 21 - Trappenhuis voor gasten.   Status: Traphekwerken nog laten maken en plaatsen. Nog schilderen.

Stap 22 - Balkon op de eerste etage.    Status:  Gereed.

 Stap 23 - Zijmuur muur in de patio bij de buren.   Status: Gereed

Stap 24 - Riolering.   Gereed.

 Word vervolgd :   Laatst bijgewerkt op 8 juni 2019

Methoden, technieken en de mensen die het mogelijk maakten.

Wat komt er kijken bij het bouwen?
Hoe wordt er gebouwd?
Wat is er bij nodig?

Absoluut niet volledig, maar tijdens het bouwproject zijn er inzichten ontstaan en groeide de betrokkenheid.

Een kijkje in de keuken:

Materialen:

Welke materialen worden er gebruikt?

Veel handwerk; hoe worden die basismaterialen be- en verwerkt?

 

Methoden en technieken:

Een dagje op de bouwplaats. Verslag van een dag observeren.

Hoe worden er in Cuba muren gebouwd? Een doordachte opzet; stap voor stap beschreven en in beeld gebracht.

Slopen van het oude huis.

Stucen.  Grof stucen, fijn stucen. Veel werk met grote oppervlakten. Hoe werkt het?

Storten plafond c.q. vloer. Wat komt er kijken bij het storten van een plafond c.q. vloer.

 

Ons team:

Het bouwteam !  Deze mensen hebben met veel inzet onder harde omstandigheden ons huis gerealiseerd.

Cubaanse bouwlift.  Filmpje van het omhoog hijsen van materiaal.

 

De omgeving:

Omgeving van Residencia Cubamovesyou. Impressies van de omgeving.

 

 

1 Comment

Comments are closed.