Bouwteam Residencia Cubamovesyou

Bouwteam Residencia Cubamovesyou

Een huis bouwen in Cuba
Het bouwteam Residencia Cubamovesyou medio december 2015

Het bouwteam Residencia Cubamovesyou. Voor het bouwen van ons huis is een team samengesteld. Wij stellen het team op deze pagina voor. Maar op alle pagina's over de bouw van Residencia Cubamovesyou komen foto's met de leden van het team voor.

De spil van het bouwteam Residencia Cubamovesyou is onze aannemer Leonel.
Vanaf het begin hebben we met Leonel dat het samenstellen van het team zijn bevoegdheid en ook zijn verantwoordelijkheid is. Zolang het project als geheel goed gaat bemoeien wij ons daar niet mee. 

 

 

Vaste kern aangevuld met specialisten

Het team bestaat uit een redelijk vaste kern. Maar er worden waar nodig ook tijdelijk specialisten toegevoegd. Hieronder stellen wij met trots de teamleden voor. Hoewel wij de teamleden niet zelf aansturen. Het team is niet onze directe verantwoordelijkheid.  Hebben wij toch wel een nauwe band gekregen met de teamleden. Tijdens onze bezoeken hebben wij gezien hoe zij werken. Wij hebben daar veel respect voor gekregen. Daarom hebben wij wel als blijk van waardering wel bij de bezoeken wat extra dingen voor de teamleden gedaan. Kleding, schoeisel, scheermesjes, een bonus en een kleine party.

Van ieder teamlid maken wij een beschrijving en voegen enkele foto's toe. Maar daarnaast zijn de teamleden zichtbaar op veel foto's op de vele pagina's die voor Residencia Cubamovesyou zijn gemaakt.

Bouwteam Residencia Cubammovesyou
Deel van het bouwteam mei 2016

 

Leonel

Huis bouwen in Cuba
Voorbereidend werk voor de rechtermuur

Leonel is de aannemer van het project. Dat is hij vanaf het begin. Wij hebben medio april 2015 afspraken met Leonel gemaakt en het project is medio augustus 2015 echt van start gegaan.

In het begin was Leonel een soort van meewerkend voorman en bouwde hij zelf actief mee.

Naarmate het team groter werd is Leonel steeds meer de organisatie op zich gaan nemen en minder het zelf uitvoeren. Dat is ook beter omdat Leonel gezondheidsproblemen heeft. Het hart van Leonel  geeft problemen dus dat is een groot aandachtspunt.

Bij de start van het project was de opzet dat Tania (onze architect) deel van het team uitmaakte. Wij hadden haar taken toebedacht als: kennisoverdracht en inbreng architectuur, kwaliteitsbewaking, financiele planning en bewaking financien. Omdat dit in praktijk niet goed uitwerkte heeft Leonel deze taken op zich genomen en heeft Tania zich medio februari 2016 teruggetrokken.

Wat is de rol van Leonel in het team?

De taken van Leonel zijn:

- Leiding
Als teamleider heeft Leonel heeft de dagelijkse leiding. Hij stuurt het gehele project aan.

- Personeel beheer
Als personeels verantwoordelijk bepaald Leonel wie wanneer en waarin in het team werkt. Hij bepaald en betaald de salarissen. Leonel stuurt de mensen in het team aan.

- Materieel beheer
Als inkoper koopt Leonel de materialen in, draagt zorg voor een goede opslag en bewaking en voor een goed gebruik van de materialen in het project.

- Financieel beheer
Als boekhouder overlegt Leonel met ons over het benodigde budget. Doet alle uitgaven. Houdt de uitgaves bij. Betaald alle leveranciers. Betaald de salarissen.

- Kwaliteitsbewaking
Leonel ziet er op toe dat de architectuur wordt gevolgd. Dat er goed wordt gebouwd en dat de opleveringen sterk en grondig zijn.

- Communicatie
Leonel is de spil in het project. Hij is ons aanspreekpunt voor alles. Maar dat is hij ook voor het gehele bouwteam en voor leveranciers.

- Bewaking, beveiliging
Tenslotte ziet Leonel toe dat ons pand en al het materiaal veilig zijn. Hij woont zelfs in het pand. In het begin in het oude pand in de slaapkamer die aan de straatzijde grenst. Medio juni 2016 is hij verhuist naar de slaapkamer van mama Nora toen die kamer daarvoor gereed was gemaakt.

Voor ons is Leonel de centrale man, aanspreekpunt en onbetwiste leider van het bouwteam Residencia Cubamovesyou.

Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Administratie is een belangrijke taak van Leonel
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Leonel juni 2017
Badkamer familie en toilet voor de gasten
Leonel keurt bij een proefzitting het toilet goed; het past 😉

Jorge

Huis bouwen in Cuba
Metselen muur badkamer

Jorge neemt veel van de (op)bouw voor zijn rekening. Als er cement gestort wordt voor kolommen, fundering, cerramento dan neemt Jorge vaak de leiding. Hij metselt veel en heeft al veel blokken tijdens de bouw gelegd.

Jorge is een vrij lange gespierde man en een harde werker. Redelijke vanaf het begin maakt Jorge deel uit van het bouwteam Residencia Cubamovesyou

Jorge is ook actief in het maken van betonijzer constructies voor in de fundering, kolommen. Hij maakt veel van de bekisting voor kolommen, fundering en cerramento.
Hij doet stucwerk. Zowel de eerste grove stuclaag als ook het fijn stucen om muren glad af te werken.

 

Jorge geeft anderen instructies die hem ondersteunen in het maken van beton / cement en die materiaal aanvoeren zodat hij door kan werken.

Huis bouwen in Cuba
Eerste laag metselwerk met gasbetonblokken op de fundering
Hoe worden huizen gebouwd in Cuba
Twee kolommen gereed. Muur op hoogte.
Huis bouwen in Cuba
Nadat hierop een betonlaag is gestort en wat is uitgehard wordt de bekisting voor de kolom geplaatst
Huis bouwen in Cuba
Jorge met rechterarm in het gips als metselaar en evenwicht kunstenaar
Huis bouwen in Cuba
De muur wordt ook onderdeel van de achterzijde van het huis
Huis bouwen in Cuba
Storten beton voor een van de kolommen
Er worden eerst twee strepen uitgelijnd en dan daartussen vlak uitgewerkt
Er worden eerst twee strepen uitgelijnd en dan daartussen vlak uitgewerkt
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Jorge als evenwichtskunstenaar bij het storten van beton

Pochollo

Pochollo is een vrolijke noot in het team. Hij is redelijk vanaf het begin lid van het bouwteam. Pochollo werkt vaak samen met David. Maar wordt door anderen ook betrokken als zijn hulp nodig is. Zijn specialiteiten zijn:

 • het graven van putten waarin de fundering voor de kolommen in wordt gemaakt;
 • het slopen. Afbreken van muren, slopen van de oude funderingen;
 • sjouwen van materialen;
 • aanmaken, mengen beton en/of cement;
 • hand en span diensten voor het team waar dat wordt gevraagd

Pochollo is een kleine, tengere maar ook taaie man. Hij is vrolijk gestemd en is in voor grapjes. Hij heeft veel zwaar en moeilijk werk verricht en veel bijgedragen aan de bouw van ons huis.

Hoe worden in Cuba huizen gebouwd
Pochollo graaft de fundering uit. Zware kleigrond die ook nog eens kletsnat is door een lekkage van de buren
Hoe worden in Cuba huizen gebouwd
Pochollo leegt de put met een emmer
Pochollo als een orkaan (Sandy 2) door oude huis
Sandy 2. Pochollo sloopt als een orkaan het oude huis
Slopen oude huis Residencia Cubamovesyou
Een trotse grappige Pochollo poseert trots
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Blij en dankbaar met zijn cadeaus. Pochollo.
Hoe worden huizen in Cuba gebouwd
Pocholo sjouwt golfplaat van dak oude keuken. Op de voorgrond komt het trappenhuis
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Afbikken van het plafond van de veranda af voor het stucen
Interne trap naar terras Residencia Cubamovesyou
Pochollo is de onderzijde aan het afbikken
Middelste slaapkamer 1e etage Residencia Cubamovesyou
Pochollo voegt de tegelvloer

David

David is een harde werker. Hij werkt in het team bijna vanaf de start. David werkt vaak samen met Pochollo, maar vormt ook vaak een team met anderen waar zijn inzet nodig is. Zijn specialiteiten zijn:

 • Uitgraven van putten waar de fundering van kolommen in wordt gemaakt;
 • Ondersteunen van teamgenoten met hand- en spandiensten;
 • Sjouwen en aandragen van benodigde materialen;
 • Cement en beton aanmaken en mengen;

Met het zware werk en het warme weer in Cuba transpireert iedereen. Kenmerkend voor David is dat hij snel en flink transpireert.

Bouwen van huis in Cuba
David kruid grind naar de put
Huis bouwen in Cuba
Hij pakt het water aan en leegt de emmers
Bouwen van een huis in Cuba
David en Pocholo graven de put nog verder uit
Afbreken oude slaapkamer
Afbreken van de oude slaapkamer door David
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Blij en geëmotioneerd na het in ontvangst nemen van enkele cadeaus
Afbreken oude afdak om ruimte voor de badkamer te maken
David start het afbreken van het afdak
David tilt materiaal naar boven Residencia Cubamovesyou
David als motor van de Cubaanse bouwlift
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
De motor van onze Cubaanse bouwlift (zie ook eigen webpagina)
Waterreservoir 2 Residencia Cubamovesyou
David graaft de grond die op de bodem ligt af.

Tante Iris

Tante Iris is een zus van mama Nora. Zij hebben hun leven lang veel gedeeld. Lang samen gewoond en samen hun kinderen opgevoed. Zij brengen nog steeds veel tijd samen door en helpen elkaar waar mogelijk. Tante Iris hebben wij kunnen inhuren voor het ondersteunen van het team.
Tante Iris kookt iedere dag eten en brengt dat naar de bouwplaats. Dat is nog best een stukje reizen voor haar.
In Cuba is het gebruikelijk dat als er gebouwd wordt dat de opdrachtgever zorgt voor eten tijdens de dag. Tante Iris voert dit namens ons uit en daar zijn wij haar dankbaar voor.
Naast het verzorgen van de inwendige mens maakt zij regelmatig schoon en doet zij soms ook wasjes.

Cubamovesyou Avenida de virtuele avinida door Cuba
(Schoon)mama Nora en tante Iris openen de Cubamovesyou avenida
Huis bouwen in Cuba
Tante Iris, hier met Clarissa, verzorgt het eten
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Improviseren op een moment dat haar keuken niet beschikbaar was
Huis bouwen in Cuba
Tante Iris wacht in de tuin tot de bouwvakkers klaar zijn om te eten
Een huis bouwen in Cuba
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Huis bouwen in Cuba
Tante Iris bereidt de maaltijden voor
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Januari 2017. Tante Iris kookt al meer dan 1 jaar voor het bouwteam
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Smikkelen en smullen. Dat doen ze! Allemaal wat dikker geworden in 1 jaar

Nino

Nino is wat later bij het team aangesloten. Dat was medio februari 2016.
Nino trad toe op een moment dat de werkzaamheden van Tania, onze architect afgebouwd werden.
Al snel werd Nino de rechterhand van Leonel. Hij  brengt veel ervaring met zich mee maar is ook een bedachte en intelligente medewerker die Leonel helpt om de wat meer complexe uitdagingen door te denken en advies geeft als er bouwkundige keuzes gemaakt moeten worden.

Uitbreiding van het bouwteam met een ervaren nieuw lid.
Uitbreiding van het bouwteam met een ervaren nieuw lid.
Keuken en eetkamer Residencia Cubamovesyou
Nino plaatst een boog om de ronding boven het raam te krijgen
Bouwen keuken Residencia Cubamovesyou
Nino en José maken de bekisting boven de gerealiseerde buitenmuur

Dairon

Dairon is een neef van Leonel. Hij is gestopt met school toen het bouwteam al een tijdje aan het werk was. Medio maart 2016 is hij het team komen helpen. Feitelijk was de aanleiding dat zijn moeder zich zorgen maakte dat hij op straat rond zou gaan hangen nadat hij met school was gestopt. Zijn moeder heeft Leonel gevraagd of hij zou kunnen helpen.

Dairon is een zachtaardige jongen. Hij is leergierig. Pakt aan en luistert en kijkt goed naar de ervaren mannen om hem heen. Dairon draagt vaak een muts. Hij neemt dagelijks een zangvogeltje mee die hij aan de muur of in de tuin aan een boom hangt. Daarnaast heeft hij een vechthaan die hij ook in het huis aan een touwtje vastzet. Dairon is vaak de rechterhand van iemand en werkt wisselend met anderen samen.

Afvoeren rotsblokken van de oude fundering
Afvoeren rotsblokken van de oude fundering
Hoe worden huizen in Cuba gebouwd
Scheidingsmuur slaapkamer met open eetkamer / keuken.
Slaapkamer van mama Nora
Een neef van Leonel,  Dairon. Hij brengt de grond op de vloer op de goede hoogte.
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Dairon blij met het T-shirt en andere dingen die wij hem hebben gegeven
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Muziek luisteren tijdens een schaftmoment door Dairon
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Dayron duikt op voordat het team beton gaat storten
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
De vechthaan van Dairon die meestal in het huis verblijft

Dioscórides

Dioscórides is onze elektriciën. Hij is een rustige, deskundige, zorgvuldige man. Hij legt feitelijk twee systemen aan. Naast het in Cuba gebruikelijke 110 Volt wordt er ook 220 Volt aangelegd. Dat zijn twee fysiek gescheiden systemen met eigen leidingen, bedrading, meterkast en stopcontacten.

Dioscórides is nauw betrokken bij de bouw. Bij het maken van de bekisting van cerramento's en van de plafonds c.q. vloeren is hij aanwezig en legt hij de elektriciteitsleidingen al aan. Die worden in het beton gegoten.

Het doortrekken van leidingen in de muren gebeurd achteraf. Dan worden de bouwblokken opengehakt en worden de leidingen, de schakelaars en stopcontacten in de muur verwerkt. Daarna worden de resterende openingen netjes dichtgemaakt en wordt de muur daarna gestuct.

Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Dioscórides zeeft zand
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Zorgvuldig legt Dioscórides de elektriciteitsleidingen aan
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Dioscórides monteert leidingen en zorgt dat ze voldoende afstand van de planken hebben
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Trekken van draden door Dioscórides in de middelste slaapkamer 1e etage gastenverblijf

José

José is medio februari 2016 aan het team toegevoegd. Hij is een bekende van Nino en is ook met hem meegekomen. José is waarschijnlijk de oudste werknemer van het team. Wij moeten eerlijk zijn dat wij niet zo goed zijn bijdrage kunnen inschatten.

Enerzijds hebben wij er respect voor als we soms iemand van zijn leeftijd aan het werk zien op ladders en dergelijke. Anderzijds zien we hem vaak toekijken en als hij gelijk werk doet als anderen dan zien we anderen veel harder aanpakken.
Maar het is niet aan ons om ons daar mee bezig te houden; dat is aan Leonel.

Gevaarlijke klus. Voorzichtig stempels verwijderen en loswrikken
José met een gevaarlijke klus. Voorzichtig stempels verwijderen en loswrikken
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
José blij met zijn cadeaus en bonus
Hoe worden huizen gebouwd in Cuba
Links de deur van de slaapkamer. Rechts en links van de kolom de inbouwkast in aanbouw.

Antonio

Antonio hebben wij in mei 2016 leren kennen. Hij maakt sier smeedijzerwerk. Hij vertelde later dat hij dat in Rusland heeft geleerd. Clarissa heeft in mei 2016 de deal gesloten. In delen laten wij het werk uitvoeren om enerzijds zo te zien of de samenwerking goed bevalt maar ook omdat dit zo aansluit op het bouwproces.

Er komt veel sier smeedijzerwerk in het huis. Antonio en zijn bedrijf spelen dus een belangrijke rol:

 • 33 smeedijzeren ramen;
 • 5 smeedijzeren deuren;
 • 4 smeedijzeren hekwerken.

Aan alle kanten van het huis zal zijn werk te zien zijn.

Siersmeedwerk Residencia Cubamovesyou
Antonio maakt met zijn bedrijf het siersmeedwerk
Sier smeedijzerwerk Residencia Cubamovesyou
Samen met een van zijn compagnons komen de maten opnemen
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Antonio monteert een raam op de 1e etage. Juni 2018
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Bespreken nieuwe opdrachten
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Deal over nieuwe opdrachten
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Antonio in actie
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Antonio monteert de ramen 1e etage

Negron of Jamanai

Zijn naam is eigenlijk Jamanai maar wordt vaak aangesproken met Negron. Hij zelf zelf ook toen ik zijn naam vroeg en hij merkte dat ik die even wat moeilijk vond; zeg maar Negron.

Negron is later aan het team toegevoegd. Hij kwam voor ons op de foto's in beeld. Dat zal medio juli / augustus geweest zijn nadat Jose vertrokken was uit het team.

Van de foto's kwam een beetje de indruk dat hij wat passief was. Toen we hem in actie zagen bleek nog maar eens dat je altijd voorzichtig moet zijn met dergelijke eerste indirecte indrukken. Jamanai is een harde werker. Vrolijk, grappig. En hij is kundig. Hij kan iemand assisteren maar wij hebben hem ook aan het werk gezien toen hij de lead nam bij lead nam bij metselen, stucen, timmeren, beton maken en meer.

trap Residencia Cubamovesyou
Negron poseert en grapt heel graag
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Negron grapt graag, hier samen met de groep
Veranda Recidencia Cubamovesyou
Antonio begeleid het plaatsen van het sier smeedijzer

Tania

Tania is onze architect. Zij heeft de gehele architectuur, met mogelijk op de achtergrond andere collegae, als contactpersoon voor ons verzorgd. Zowel in 2D en 3D en ook op logisch niveau maar ook met technische uitwerking voor verschillende facetten.

Zie doorvoor de webpagina's over architectuur

Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Tania op bezoek in januari 2017

Oom Gabriël

Tante Iris kookte en bracht het eten zelf naar Residencia Cubamovesyou. Omdat zij gezondheidsklachten kreeg en niet zwaar meer mag tillen hebben wij  oom Gabriël ingehuurd voor deze taak.
Oom Gabriël is chauffeur op zijn motor en hij woont redelijk in de buurt bij tante Iris. Dat past dus uitstekend.

Het koken is tante Iris blijven doen, maar sinds oktober / november 2016 haalt oom Gabriël het eten op bij tante Iris en brengt hij het naar Residencia Cubamovesyou.

Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Oom Gabriël motor taxichauffeur met een bijzonder extra opdracht
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Als bezorger van het eten voor het bouwteam
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
En daar is het eten bezorgd door oom Gabriël

Julio

Julio is onze huisschilder.

Hij woont in het portiek van het flatje waar mama Nora woonde. Hij was ook al de huisschilder van het flatje van mama Nora; en zij liet echt vaak schilderen. Julio is ook de vader van Ceasar, onze bruidsjongen.

In eerste instantie had ons bouwteam wat plafonds op de begane grond gewit. Maar sinds Julio is komen schilderen heeft hij op de 1e etage de plafonds voor gewit. De plafonds op de begane grond nog eens gewit. Daarna is hij de muren gaan schilderen met kleuren. Grotendeels op ons aangeven. Maar wij hebben Julio ook wat ruimte te gegeven. Zoals Clarissa het aan hem zei: " verras ons! " .

Hieronder enkele foto's, maar de meeste foto's zie je per ruimte waar is geschilderd.

Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Julio onze huisschilder
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Het plafond van de slaapkamer van mama Nora wordt gewit
Slaapkamer mama Nora Residencia Cubamovesyou
Julio en Ceasar verven de muren voor de eerste keer
Zijkant Residencia Cubamovesyou
Het wit spuiten van de sier smeedijzeren ramen
Slaapkamer Clarissa en Martin Residencia Cubamovesyou
Deze muur wilde we met een effect. Goed gelukt !
Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Schilderen rand plafond toilet met een kwast

Perez

Peres is onze timmerman. Via mama Nora zijn wij op hem uitgekomen. Hij woont in de buurt van mama Nora.

Overigens is zijn achternaam Perez. Medio 2017 zijn wij gestart met zoeken van een timmerman. Maar het was niet eenvoudig om een geschikte kandidaat te vinden. Vooral omdat velen een veel te hoge prijs vroegen. Omdat Residencia Cubamovesyou veel deuren heeft is die prijs ook een belangrijk aspect voor ons.

Medio maart / april is Perez in beeld gekomen. Wij hebben hem ontmoet op 18 mei 2018 en op 19 mei 2018 zijn wij samen met hem hout gaan kopen.

Zijn eerste opdracht is om 6 deuren voor ons te maken. De voor- en achterdeur. Deuren voor de slaapkamers van mama Nora en Clarissa & Martin. En twee badkamerdeuren. Afhankelijk van onze (on)tevredenheid van zijn werk kijken we of wij hem vervolgopdrachten geven.

Bouwteam Residencia Cubamovesyou
Perez neem de maat op voor kastplanken
Woonkamer Residencia Cubamovesyou
Behandelen van de voordeur(delen).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *