Een dag op de bouwplaats van Residencia Cubamovesyou in aanbouw

Inleiding

Op 28 december 2015 een dag op de bouwplaats het bouwproces aan het volgen.

Deze dag zal de fundering en het begin van een kolom worden gemaakt. Hieraan voorafgaand zijn er al twee dagen besteed om de fundering uit te graven. Dit is een vrij brede en diepe put geworden.
Er is ook al een stevig hekwerk gevlochten van stevig betonijzer (diameter 5 cm). Dit wordt in de bodemplaat geplaatst als versteviging. Hierop wordt ook het betonijzer wat in de kolom komt geplaatst.

De kolom gaat de hoek van de achterzijde van het huis vormen en zal aansluitend overgaan in de muur van de tuin die als afscheiding zal gaan dienen. Wij bouwen een muur om onze tuin. Om verschillende redenen. Wij willen een eigen sfeer creëren, ons gebied duidelijk afbakenen en ook de gebouwen van de buren die nog al divers en soms rommelig zijn niet direct zichtbaar voor ons maken.

Eerste indruk en besef

Verrassend is het besef dat ontstaat hoeveel mensen er voor ons aan het huis werken, maar ook hoeveel er daarnaast betrokken nog zijn. Dat eens een dag zelf kunnen volgen is toch heel anders dan iets op foto's zien die we af te toe ontvangen hebben. Zie onder aan het artikel het team wat aan de casa werkt.

De start

Onze aannemer Leonel heet mij in de ochtend rond 08:30 vriendelijk welkom en is bezig om van betonijzer een constructie te maken die in een kolom dienst gaat doen om het geheel te verstevigen. Iets later stromen de werknemers van zijn team een voor een binnen. David, Pocholo en Gorge. David en Pocholo verzamelen eerst speciale stenen (rachon) die onderin de uitgegraven put onderin wordt gelegd om het water te reguleren en om het geheel te verstevigen.

Deze stenen (rachon) komen van bij de zee en worden in Cuba hiervoor vaker gebruikt. De stenen worden soms nog wat op maat gemaakt door ze in stukken van de gewenste afmetingen te slaan.
Leonel verteld dat vroeg in de ochtend voordat ik aankwam onze architect (Tania) nog een bezoek had gebracht en instructies heeft gegeven.

Huis bouwen in Cuba
Pocholo zoekt geschikte ranchon uit
Hoe worden huizen in Cuba gebouwd
Aantal ranchon's (speciale stenen voor in de fundering)
Huis bouwen in Cuba
Pocholo hakt ranchon's op maat

Put legen van water

Daarna gaat een van de twee met een emmer in de put staan met blote voeten en halen zij emmertje voor emmertje al het water uit de uitgegraven put. De ander pakt het emmertje aan en gooit het leeg over de berg uitgegraven grond die in de tuin ligt.

Hoe worden in Cuba huizen gebouwd
Pocholo leegt de put met een emmer
Huis bouwen in Cuba
David pakt het water aan en leegt de emmer
Bouwen van een huis in Cuba
Pocholo schept al het water met een emmertje uit de put

Timmeren van de bekisting

Gelijktijdig timmert Gorge de bekisting waarin later het betonijzer geplaatst gaat worden en het cement gestort zal gaan worden. Eerder gebruikte planken worden uit elkaar gehaald. Van spijkers ontdaan en opnieuw in elkaar gezet. De roestige spijkers worden weer recht geslagen en hergebruikt.

Huis bouwen in Cuba
Gorche timmert de bekisting
Bouwen van een huis in Cuba
De bekisting is bijna klaar

Vergroten put

Nadat al het water uit de put gehaald is wordt er gemeten en besloten dat de put nog iets breder moet worden. Er is van heel dik en stevig betonijzer (diameter 5 cm) al een rek gevlochten dat onder in de put de bodemplaat gaat verstevigen. De inschatting is dat dit nog niet zal passen. Er worden weer diverse kruiwagens grond en puin in emmertjes uit de put getild en afgevoerd. Zo is er een team van vier mensen in de weer.

Regelmatig komen er mensen langs. Buren die koffie aanbieden. Verkopers van bouwmaterialen.

Huis bouwen in Cuba
Pocholo staat met blote voeten in de moerasachtige bodem van de put
Bouwen van een huis in Cuba
David en Pocholo graven de put nog verder uit
Bouwen van huizen in Cuba
De put op de benodigde grote

Uitmeten van de juiste plaats

Ondertussen is Leonel in de weer om alles nog eens goed na te meten en in kaart te brengen. De kolom die wordt gemaakt is een eerste kolom voor de achterzijde van het huis. Er is eerder al eens een blunder gemaakt met het uitmeten van het waterreservoir, dat lijkt een belangrijke les geweest te zijn. Altijd goed uitmeten dus. Tijdens het uitmeten wordt er ook nog telefonisch overlegd met de Tania (onze architect).

Bouwen huis in Cuba
Leonel meet de juiste positie uit.
Huis bouwen in Cuba
Meetpunten. Zie ook links het rek voor de bodemplaat, rechts constructie van betonijzer voor de kolom en de bekisting
Bouwoverleg bouw huis in Cuba
Leonel voert telefonisch overleg met onze architect

Een dag het bouwproces volgen

Ondertussen gaat onze aannemer verder met uitmeten en er wordt een grote staaf van betonijzer op een uitgemeten plaats in de grond van de put geslagen. Ik begrijp dat dit het hart van de kolom gaat worden. Op andere plekken volgen ook staven betonijzer en vislijnen. Er komt een winkelhaak aan te pas en na wat stelwerk lijken de mannen tevreden.

Vroeg op die ochtend

Zelf was ik deze ochtend om 06:00 opgestaan. Mijn echtgenote en schoonmoeder zijn een deel van de nacht in de weer geweest om tanken, emmers, teiltjes etc te vullen omdat er vannacht water was en alles bijna leeg was. Nadat ik was opgestaan heb ik bijna twee uur vis schoon staan maken. Daar ben ik niet handig in. Ik deed het dan ook voor het eerst van mijn leven. En ik had messen die niet zo scherp waren.

Daarna ben ik afgereisd naar de bouwplaats. (Schoon)mama Nora gaat daarna naar de bank. Die is extra druk in deze tijd van feestdagen. Zij gaat geld opnemen omdat er vandaag materiaal wat geleverd gaat worden betaald moet worden.

Er is een vrij grote hoeveelheid hout gekocht wat later nodig is om bekisting te maken voor de plafonds. Dat was voor een redelijke prijs te koop en te verkrijgen en dan moet je in Cuba snel handelen.

Er komen ook stenen voor onder in de putten en sleuven voor de fundering. Mijn echtgenote kom dat geld brengen. Dan neemt zij ook wat te eten en drinken voor mij mee. Feitelijk mijn ontbijt en het is bijna middag dus wordt wel fijn als zij aankomt. Is altijd fijn met haar maar met een maag die wel iets kan gebruiken en dorst nu nog extra fijn dus.

Storten bodemplaat

In de put worden een paar kruiwagens grind gestort en netjes verdeeld. Het water wordt deels opgenomen maar stijgt er op sommige plekken nog een beetje bovenuit. Nog wat grind erbij dus.

Bouwen van huis in Cuba
David kruid grind naar de put
Huis bouwen in Cuba
Tweede kruiwagen grind wordt in de put gestort
Huis bouwen in Cuba
Gorche verdeeld het grind in de put en stamt het aan

Facilitaire diensten

Tussen de bedrijven door komen achtereenvolgens Clarissa en tante Iris vrolijk binnen.

Ik ben heel blij om wat te kunnen drinken. Is warm weer en ik ben veel in de zon. Daarnaast brengt Clarissa een lekker broodje en een paar hele lekkere Mango's.

In Cuba is dat gebruikelijk als er gebouwd wordt dat er eten aan de mensen die werken wordt aangeboden. Tante Iris die 6 dagen in de week langskomt en zorgt voor eten voor de mannen is even daarvoor aangekomen en zij zorgt dat voor iedereen het eten klaarstaat. Zij kookt dat en brengt dat langs. Is nog een stukje reizen voor tante Iris. Maar ze doet dat graag en ze doet dat goed.

Huis bouwen in Cuba
Clarissa met Tante Iris, die het eten verzorgt.
Huis bouwen in Cuba
Tante Iris bereidt de maaltijden voor
Huis bouwen in Cuba
Tante Iris wacht in de tuin tot de bouwvakkers klaar zijn om te eten

Beton voor de grondplaat aanmaken

De mannen starten met het maken van cement van de fundering. Twee kruiwagens zand, twee kruiwagens grind, twee zakken cement, water en dan goed mengen. Er wordt een laag op het grind aangebracht.

Huis maken in Cuba
Twee kruiwagens zand
Bouw van huizen in Cuba
Dan twee kruiwagens grind.
Huis bouwen in Cuba
En twee zakken cement.

Daarna worden de grote stenen (ranchon) hierop gelegd en wat uitgelijnd. Dan volgt het rek van het dikke betonijzer. Dit wordt nog wat verder uitgelijnd. De speciale stenen (rachon) worden gelegd met daarop het rek dat de bodemplaat verstevigd. Later wordt hierover cement met kiezels gestort om de gaten verder op te vullen.

Huis bouwen in Cuba
Het aanmaken van het beton
Huis bouwen in Cuba
Het uitrichten en monteren van de betonijzerconstructie
Huis bouwen in Cuba
Zie de ranchons onder het rek van het betonijzer

Daarna wordt het betonijzer wat in de kolom komt op het bodemrek vastgezet en uitgesteld. Het betonijzer voor in de kolom wordt met ijzerdraad stevig vastgemaakt op de bodemplaat. Als dat gereed is dan wordt het cement met grind gestort. Kruiwagen voor kruiwagen. Er wordt weer een nieuwe hoeveelheid aangemaakt. Twee kruiwagens zand, twee grind, twee zakken cement. Laag na laag wordt aangebracht en door de metselaar verdeeld. Met zijn metselaarsmes zorgt hij ook dat het goed inzakt door er stevig in te prikken. Het wordt een dikke laag. Stevig zoals wij willen. Uiteindelijk wordt er de bekisting op geplaatst en met een waterpas uitgelijnd. Dan moet de onderlaag drogen en is het tijd voor de lunch.

Hoe wordt een huis in Cuba gebouwd
Vastzetten van de constructie van betonijzer op het bodemrek
Bouwen huis in Cuba
Storten van het beton voor de bodemplaat
Huis bouwen in Cuba
Gorge bewerkt het gestorte beton na

Aanmaken cement

Iets later wordt het cement, grind en zand mengel gemaakt en in de bekisting gestort. Zo hoog dat het net boven 'het maaiveld' uit komt. Daarmee is de basis van de kolom gemaakt. Als de rest van de put dicht wordt gemaakt zal er 'slechts' een stukje kolom boven de grond te zien zijn; ik weet nu wat zich onder de grond bevind. Later zal deze verder worden opgehoogd in etappes. Uiteindelijk misschien wel 7 tot 8 meter hoog. Onze wens is om de kamers 3:30 meter hoog te maken. Maar we hebben nu begrepen dat er toestemming is verkregen voor 2:70 meter hoog. Maar eens kijken hoeveel we erbij kunnen smokkelen zonder echt in de problemen te komen.

Morgen wordt de 2e kolom gemaakt. Het huis krijgt uiteindelijk 22 kolommen van dit formaat. Daarvan zijn er nu 5 gerealiseerd In de muur van de tuin komen er nog eens 15, maar die zijn een stuk lichter. Die hebben minder te dragen.

Huis bouwen in Cuba
Gorge plaatst de bekisting voor de kolom
Huis bouwen in Cuba
Beton gestort in bekisting
Bouw huis in Cuba
Het beton komt ongeveer tot de bovenste dwarslatjes (boven de grond)

Samenstelling van het team

Leonel: aannemer
David: Voorbereider – manusje van alles
Pocholo: Specialist in het uitgraven van putten / fundering.
Gorge: Metselaar
(Schoon)mama Nora: Lid managementteam – beheerd het budget en stelt het beschikbaar
Tania: Architect
Tante Iris: Restauratieve diensten

Een huis bouwen in Cuba
Bouwteam Residencia Cubamovesyou

Later zullen er nog specialisten worden ingezet. Bijvoorbeeld voor het maken van de trap. Voor de plafonds. Voor elektriciteit, water en zo voort.

Eindresultaat. Foto is de volgende dag gemaakt. Na een dag werd de bekisting verwijderd.

Huis bouwen in Cuba
Na een dag is dit deel van de kolom gerealiseerd