Be- of verwerking van materialen

Be- of verwerking van materialen

Van de losse materialen worden handmatig basisbenodigdheden gemaakt die in de bouw worden gebruikt. De veel voorkomenden worden hier beschreven. Als je meer wil lezen over de materialen zie dan:
Materialen voor de bouw van Residencia Cubamovesyou

Specie (cement)

Specie (cement) wordt gebruikt voor het metselen van de blokken en het ruw stucen van de muren.
Voor cement worden drie basismaterialen gebruikt:

 • Cement
  In dit geval de zakken van de rode kleur. Deze is meer flexibel.
 • Zand
 • Water

De verhouding waarin dit wordt verwerkt is twee kruiwagens zand met twee zakken cement.
Ps. Onze aannemer heeft aangegeven dat zij normaal gesproken op twee kruiwagens zand een zak cement gebruiken. Maar omdat wij opdracht hebben gegeven het huis extra sterk te maken worden er twee zakken cement gebruikt.

Het water wordt min of meer op gevoel toegevoegd. Op aangeven van de metselaar wordt de specie iets dikker dan wel dunner gemaakt.

Cement zand om specie maken
Zand als grondstof om specie te maken.
specie maken
Aan het zand worden cement en water toegevoegd om specie te maken.

Beton

Het maken van beton lijkt op het maken van specie (cement). Maar het wijkt op twee punten af.
Er wordt een ander soort cement gebruikt (blauwe zak) wat meer stevigheid geeft maar ook minder flexibel is.
En er wordt grint toegevoegd.

Hieronder in de foto's hoe beton wordt gemaakt.
Beton wordt gebruikt voor fundering, kolommen, cerramiento, vloeren, plafonds en dergelijke. Het wordt gestort in een bekisting en vaak versterkt met betonijzer.

Het maken van beton verloop als volgt:
- Twee kruiwagens zand;
- 2 kruiwagens grind;
- 2 zakken cement (blauwe kleur)

Dit wordt gemengd en dan wordt er in het midden een kuil gemaakt. Dan wordt er toegevoegd:
- Water

Bij het mengen met water wordt er van buiten naar binnen geschept om te voorkomen dat er water wegstroomt. Het geheel wordt goed gemengd totdat het beton klaar is om te gebruiken. Als dit in delen gebruikt wordt dan wordt er regelmatig gemengd om uitharden te voorkomen.

Beton maken Zand
Zand als grondstof om beton te maken.
Beton maken toevoegen grind op het zand
Aan het zand worden kiezelstenen toegevoegd om beton te maken.
Huis bouwen in Cuba
Aan het zand en de kiezelstenen wordt cement toegevoegd.
Beton maken mengen grondstoffen
De droge grondstoffen worden onderling gemengd.
Beton maken mengen grondstoffen met water
Dan wordt er aan de droge grondstoffen water toegevoegd.
Beton maken mengen materialen na toevoeging water
Dan worden alle grondstoffen goed gemengd.

Betonijzer bodemplaat en een kolom onder de grond

In Santiago de Cuba is een stevige grond. De stad ligt in een heuvelachtig gebied. Heipalen worden hier niet gebruikt. In het bouwen zijn kolommen cruciaal. Later wordt daar nader op ingegaan bij de beschrijving hoe muren worden gebouwd. Het huis zelf krijgt 22 kolommen die in de constructie onderdeel van 'het geraamte' van het huis vormen. De draagconstructie. Onder de kolommen wordt eerst een groot gat gegraven. Hierover kun je meer lezen  en zien onder:

Een dag op de bouwplaats van Residencia Cubamovesyou. Fundering voor een kolom

Helemaal onder in dat gat komt op een laat grind een betonplaat gewapend met heel dik betonijzer waarop ook nog een constructie van betonijzer voor in de kolom wordt gemonteerd. Dit alles onder de grond. Uiteindelijk steekt er een klein stukje van de kolom c.q. het betonijzer van de kolom boven de grond uit.

Betonijzer bodemrek maken van het bodemrek
Er wordt een bodemrek gemaakt van betonijzer.
Betonijzer bodemrek fundering kolom
Het bodemrek  van betonijzer voor de fundering van een kolom is gereed.
Betonijzer bodemrek diameter voor bodemrek
Kijk hoe dik het betonijzer is voor de bodemplaat voor de fundering.
Betonijzer. Bodemplaat en kolommen
Bodemplaat en kolommen ( in dit geval twee dicht bij elkaar.
Betonijzer plaatsen constructie voor kolom op bodemrek
Betonijzer plaatsen constructie voor kolom op bodemrek
Beton storten op de bodemplaat
Beton storten op de bodemplaat

Betonijzer in kolommen, fundering tussen de kolommen en in de cerramento

In de kolommen, fundering tussen de kolommen en in de cerramento komt een constructie van betonijzer. Het principe is hetzelfde. Je kunt ze alleen zien als kolommen die verticaal of horizontaal geplaatst zijn. Er is wel verschil in omvang. Voor het huis wat hoog en zwaar wordt zijn er kolommen van 50 x 50 cm. Voor de tuinmuur volstaat 30 x 30. 

Constructie

Het betonijzer constructie bestaat uit lange staven. De diameter van dit betonijzer is groot, maar minder groot dan die van het bodemrek.
Soms is het nodig om dit betonijzer recht te buigen. Dat gebeurd in een paal die toevallig al voor het huis stond toen we het huis kochten.

In die betonnen paal zijn gaten geboord van verschillende diameters (Zie foto hieronder). Zonodig wordt dit nog nabewerkt met een hamer op een geïmproviseerd aambeeld. Overigens wordt het 'afzagen' van het betonijzer / ijzerdraad met een slijptol gedaan die door familie in Duitsland aan de aannemer cadeau is gedaan. 

Handmatig maken rechthoeken

De staven worden verbonden met rechthoeken die handmatig zijn gebogen. Dit gebeurd op een plank met een aluminium profiel waarlangs het ijzerdraad gebogen kan worden. In de plank zijn spijkers aangebracht op verschillende afstanden zodat er rechthoeken van verschillende maten gebogen kunnen worden. Het ijzerdraad wordt langs het profiel gelegd bij een spijker om de goede maat te nemen.

Het ijzerdraad zit in een metalen pijpje. Met dit pijpje wordt het ijzerdraad in een hoek van 90 graden gebogen. Dan schuift het ijzerdraad op en wordt de volgende hoek gebogen. Na vier maal buigen is er een rechthoek. De rechthoeken worden op maat over de lange metalen staven vastgezet met dunner ijzerdraad. Daarna komen er nog twee staven aan de onderkant bij die ook stevig met ijzerdraad worden vastgezet.

Betonijzer rechtbuigen in paal met verschillende diameters
In de paal voor het huis wordt het betonijzer en ijzerdraad rechtgebogen.
Betonijzer rechtbuigen op paal voor het huis
Leonel buigt betonijzer recht.
Ijzerdraad voor rechthoeken en dunner ijzerdraad om dit vast te zetten.
Ijzerdraad voor rechthoeken en dunner ijzerdraad om dit vast te zetten.
Betonijzer ijzerdraad waar rechthoeken van gebogen worden
Betonijzer ijzerdraad waar rechthoeken van gebogen worden.
Betonijzer buigen van de rechthoeken
Het buigen van de rechthoeken.
Betonijzer bevestigen rechthoeken op lange staven
Bevestigen betonijzer rechthoeken op lange staven.

Bekisting timmeren

Om beton te storten is er een bekisting nodig waarin het beton wordt gestort. Er zijn nog wel verschillen daarin:

 • Kolom onder de grond
  Hiervoor wordt er een bekisting rondom op maat getimmerd. 

 • Fundering tussen twee kolommen
  Hiervoor worden er twee wanden aan de zijkant gemaakt. Soms worden hiervoor ook betonblokken en andere materialen gebruikt. Aan een kopzijde wordt het beton soms tegengehouden met een lege zak waarin cement zat.
 • Horizontale kolommen
  De kolommen die horizontaal worden gestort komen tussen twee al gemetselde muren. De kolom wordt ter plaatsen rondom de muur getimmerd.
 • Fundering voor de cerramiento
  De cerramiento komt op een stuk gemetselde muur. De onderzijde wordt wel iets breder dan de betonblokken waarop de cerramiento komt. Daarvoor is dus hout nodig, wat ter plaatse naast de muur wordt bevestigd. Aan de zijkanten aan twee zijden komen planken. De bovenkant blijft open.

  Ps. Het cement voor bodemplaten worden zonder bekisting gestort. Dat komt gewoon in het gat wat uitgegraven is.

Bekisting timmeren bekisting voor een kolom onder de grond
Timmeren bekisting voor een kolom onder de grond.
Fundering tussen 2 kolommen maken bekisting
Tussen 2 kolommen wordt bekisting gemaakt voor de fundering.
Bekisting maken bekisting voor een kolom in een muur
Hier wordt de bekisting voor een kolom in een muur gemaakt.
Bekisting cerramiento linkermuur
Op de muur wordt bekisting voor een cerramento gemaakt.

Elektriciteit

Elektriciteit Residencia Cubamovesyou
Door de leidingen in het plafond worden draden getrokken voor de elektriciteit. 
Elektriciteit Residencia Cubamovesyou
Nadat de draden zijn getrokken steken deze uit het plafond.
Be- verwerken materialen Residencia Cubamovesyou
De meterkast is geplaatst in de veranda.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *