Hoe worden er muren gebouwd in Cuba.

Inleiding

Concept hoe in Cuba muren worden gebouwd
Concept hoe in Cuba muren worden gebouwd

In Cuba wordt er anders gebouwd dan wat wij in Nederland gewend zijn.
Het bouwen van muren is een veelvoorkomende actie bij het bouwen van het huis en de tuinmuren.
Toen onze architect in overleg met ons onze wens vorm gaf werd duidelijk dat kolommen een belangrijke rol spelen. Bij het volgen van het bouwtraject ter plaatse werd het geheel duidelijk.
In de afbeelding linksboven is het concept uitgetekend.
Het wordt hier stap voor stap verder uitgewerkt.
Verband is een belangrijk begrip hierin. Bij het volgen werd stukje bij beetje het verband in de onderlinge stappen duidelijk. Verband in het verband.

Bodemplaat en kolom onder de grond

De start wordt gemaakt met het uitgraven van een diepe en brede put waarin een bodemplaat met daarop een kolom onder de grond wordt gemaakt. Hoe dat in zijn werk gaat kun je lezen onder:
Hoe een bodemplaat en kolom onder de grond wordt gemaakt.

 

Fundering tussen twee kolommen en verband

Nadat er twee bodemplaten met kolommen onder de grond zijn gemaakt dan wordt daartussen een fundering gemaakt. Je kunt dat zien als een horizontale kolom die, met verband tussen twee bodemplaten/ kolommen onder de grond in, worden gemaakt zodat er één geheel ontstaat.
De kolom onder de grond die is gemaakt wordt hierbij op de goede hoogte gebracht door het teveel aan uitgehard beton te verwijderen.
Essentieel hierbij is dat het betonijzer in elkaar overgaat en het beton wat hierin wordt gestort alles tot een stevig geheel verbind.
Dat verband bestaat mogelijk tussen:
- De kolom onder de grond en de kolom boven de grond;
- De fundering van een, twee, drie of zelfs vier funderingen die op de kolom uitkomen.
Dat verband is op de tekening linksboven op deze pagina groen gekleurd. Hier smelt het samen tot een sterk geheel.
Meer informatie over wat er vooraf gaat aan het bouwen van kolommen

Fundering gestorte kolom op de juiste hoogte brengen
Fundering gestorte kolom op de juiste hoogte brengen
Betonijzerconstructie fundering
Betonijzerconstructie fundering
Betonijzer fundering betonijzer kruist
Betonijzer fundering betonijzer kruist
Fundering betonijzer kruist
Fundering betonijzer kruist

Metselen van de muur

De muur wordt gemetseld van blokken.
Een stuk muur wordt tussen twee kolommen in gemetseld (behalve op een hoek). De kolommen boven de grond zijn er op dat moment echter nog niet. De muur wordt gemetseld op de fundering. De kolommen onder de grond zijn er dan al wel en het betonijzer daarvan steekt al boven de grond uit.

Metselen van de muur op de fundering naast de kolom
Metselen van de muur op de fundering tussen de kolommen
De muur wordt gemetseld Nog geen kolommen boven de grond
De muur wordt gemetseld Nog geen kolommen boven de grond
Muur van 10 meter met waar een aantal kolommen in komen later
Muur van 10 meter met waar een aantal kolommen in komen later

Maken van de kolommen boven de grond; in de muur

Met uitzondering van de hoeken staat er aan twee zijden van de muur dus een kolom.
Nadat de muur is gemetseld wordt de bekisting gemaakt voor de kolom boven de muur. De kolommen worden dus feitelijk om de muur heen 'gegoten'. 
Als dit werk klaar is staat het stuk muur dan al aan drie zijden tussen sterke binten van gegoten kolom in.
Eerst wordt er een constructie van betonijzer stevig bevestigd aan het betonijzer van de kolom onder de grond. Hierdoor ontstaat er een stevig verband. Daarna wordt er een bekisting gemaakt waar het beton in gestort wordt.

Hoe worden huizen in Cuba gebouwd
Constructie van betonijzer
Hoe worden huizen in Cuba gebouwd
Stevig bevestigen van het betonijzer
Huis bouwen in Cuba
Achterwand wordt bevestigd
Hoe worden huizen gebouwd in Cuba
De voorzijde van de bekistsing voor de kolom wordt bevestigd
Huis bouwen in Cuba
Het storten van het beton
Huis bouwen in Cuba
Kijkje in de binnenzijde van de bekisting

Cerramento

Nadat er een (stuk) muur gebouwd is en de kolommen boven de muur zijn gemaakt wordt er een cerramento gemaakt. Een horizontale bint (kolom) van gewapend beton over de muur heen. Als deze stap is afgerond dan is er feitelijk een stuk muur die helemaal is omgeven door gewapend beton. Dat gewapend beton kent verbanden (in de tekening linksboven met een groene kleur weergegeven) zodat het een geheel is.
Dat verband is ook aanwezig naar het volgende stuk muur. Dat maakt de muur sterk.
Sterker nog is dat op een muur meerdere dwarsstukken komen met verbanden naar funderingen, muren, plafonds van dwarsbalken, muren die dwars op een muur staan. 
En als er er later nog plafonds / vloeren op komen dan wordt dat verband nóg sterker.
De fundering, kolommen en cerramento zijn dan als geraamte een samenhangend geheel die de gehele constructie dragen.

Hoe wordt een huis in Cuba gebouwd
Bekisting en betonijzer ceramento
Maken van de ceramento
Rachons onder het betonijzer in de ceramento
Maken van de ceramento
Storten van het beton voor de ceramento
Bouw van ons huis in Cuba
Bekisting ceramento over de gehele lengte
Huis bouwen in Cuba
Ceramonto gestort en bekisting verwijderd
Hoe ons huis in Cuba wordt gebouwd
Leonel, onze aannemer, voert een inspectie uit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *