Trappenhuis in het huis

Trappenhuis intern

Plattegrond begane grond Residencia Cubamovesyou met blauwe pijl waar het trappenhuis komt
Overzicht intern trappenhuis

Links achter in het huis komt een intern trappenhuis. Dat trappenhuis leidt naar de 1e étage waar de kamers die als casa-particular Residencia Cubamovesyou verhuurd gaan worden komen. Een étage hoger leidt de trap naar het terras.

De bouw start met de buitenmuren waarbinnen de trap later komt. Daarbij moet er ook nog een kolom worden gemaakt.
Een kolom onder de grond is als gerealiseerd als onderdeel van de fundering voor de achtermuur van het huis en de linkermuur van de tuin.

Een muur wordt onderdeel van de achterzijde van het huis. Een andere zijde vormt een stuk van de linkerzijkant van het huis een deel wat direct aansluit op de linkertuinmuur.

 

 

Scheidingsmuur

Tussen de ruimte van de trap en de keuken komt nog een stukje binnenmuur.
In de ruimte van de hoeken die ontstaan omdat de trap rond loopt komen twee kasten. Een komt uit in de keuken en een wordt een buitenkast.

Voordat de ruimte van de muren kan starten moet er een stuk afgebroken worden. Het nieuwe huis wordt een stuk groter maar een stuk van het trappenhuis komt op de plaats waar in het huidige huis een slaapkamer was. Helaas moeten er ook twee kleine palmen sneuvelen die op de rand van het perceel van de buren staan. Het afbreken is gestart in de eerste week van februari 2016.

Afbreken

Achterzijde waar na het afbreken het trappenhuis komt
Slaapkamer die deels afgebroken moet worden
Achterzijde pand huidige situatie bouw Residencia Cubamovesyou
De twee palmpjes die verwijderd moeten worden
Hoe bouwen ze huizen in Cuba
Fundering trappenhuis
Huis bouwen in Cuba
Afbreken oude huis en graven fundering
Hoe worden in Cuba huizen gebouwd
Verder Uitgraven fundering
Huis bouwen in Cuba
Fundering komt al op diepte
Afbreken oude slaapkamer in Santiago de Cuba
Leonel start het doorbreken van de zijmuur van de oude slaapkamer
Afbreken oude slaapkamer
David werkt aan het afbreken van de oude slaapkamer
Afbreken oude slaapkamer in Cuba
De opening in de muur krijgt gestalte

Fundering

Huis bouwen in Cuba
Uitbreken buitenmuur oude slaapkamer
Hoe worden huizen gebouwd in Santiago de Cuba
Kolom voor het trappenhuis
Huis bouwen in Santiago de Cuba
Bekisting fundament voor trappenhuis
Huis bouwen in Cuba
Storten beton in de bekisting
Hoe worden huizen gebouwd in Santiago de Cuba
Fundament buitenmuur trappenhuis
Huis bouwen in Cuba
Fundament binnenmuur trappenhuis / -keukenmuur
Huis bouwen in Santiago de Cuba
Ruimte trappenhuis van boven gezien
Huis bouwen in Cuba
Oude slaapkamer al grotendeels afgebroken
Hoe worden huizen in Cuba gebouwd
Pocholo sjouwt golfplaat van dak oude keuken. Op de voorgrond komt het trappenhuis
Hoe worden huizen gebouwd in Cuba
Maken bekisting cerramento trappenhuis
Hoe worden huizen in Santiago de Cuba gemaakt
Voorbereidingen maken cerramento
Hoe worden huizen in Cuba gemaakt
Het bouwteam beschikt nu dus over een stelling

Maken cerramento

In het gehele huis zijn cerramento's van groot belang.
Cerramento's zijn horizontale balken van gewapend beton die een essentieel onderdeel vormen in de draagconstructie en daarmee direct in de stevigheid en degelijkheid van het huis.

Normaal gesproken komt het cerramento op een gemetselde muur. In de foto's hieronder wordt er echter een gemaakt tussen twee bestaande muren / cerramento's. Feitelijk zweeft het cerramento daardoor in de lucht gesteund aan twee kopeinden. Omdat we dit bijzonder vonden en ook omdat we er zelf bij aanwezig waren en het dus stap voor stap konden volgen nemen we hieronder een wat meer uitgebreide foto serie op.

Zwevend cerramento

Het start met het plaatsen van de bodemplanken. Deze worden direct ondersteund door stempels omdat deze bodemplaten het gehele gewicht moeten gaan dragen als het beton gestort wordt. Daarna wordt er een door ons bouwteam eigenhandige constructie van betonijzer in gelegd. De uiteinden worden stevig in verband bevestigd aan de twee uiteinden.

Later wordt ook het reeds aanwezige beton wat uitgehakt om een stek verband en stevig constructie te maken. Hierna worden de tweede zijkanten vastgezet. Dan wordt de constructie van betonijzer met latjes op de zijkanten gelegd. Op die wijze steek het betonijzer uiteindelijk boven de kolom uit als deze klaar is. Dat is van belang omdat later hierop het plafond c.q. de bodemplaat voor de volgende etage wordt bevestigd. Zie de foto reportage hieronder.

Trappenhuis in het huis
De bodemplaat wordt tussen twee kopkanten bevestigd
Trappenhuis intern
Stempels om de bodemplaat te ondersteunen.
Trappenhuis in het huis
De constructie van betonijzer wordt geplaatst
Trappenhuis intern
Bevestigen constructie betonijzer aan de uiteinden
Trappenhuis in het huis
Een paneel voor de zijkant wordt bevestigd
Trappenhuis intern
Plaatsing 2e deel van deze zijkant
Trappenhuis in het huis
Met vereende krachten wordt een zijpaneel naar boven getild
trappenhuis intern
Het paneel is bijna boven. Dan nog vastzetten.
Trappenhuis intern
Met klopboormachine uitbikken stukje bestaand beton voor goede hechting
Trappenhuis in het huis
Beton is gestort
Trappenhuis intern
Muurtje onder cerramanto
Trappenhuis in het huis
De ruimte voor de trap is gereed

Maken plafond

In de ruimte van het trappenhuis wordt voor de helft van de ruimte plafond gemaakt. Het betreft het deel dat grenst aan de slaapkamer van mama Nora c.q. aan de slaapkamer in de casa-particular op de 1e etage die aan de tuinzijde grenst.

De andere helft van de ruimte van het trappenhuis zal door de trap zelf benut worden. De wanden van de ruimte zijn al voor het maken van de bekisting van het plafond voor de eerste maal grof gestuct. Dat is gedaan omdat na het maken van de trap er op veel plekken er geen ruimte is om er nog goed bij te kunnen.

Trappenhuis Residencia Cubamovesyou
Bekisting voor het plafond / vloer 1e etage
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
De bekisting wordt gemaakt
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Door de bekisting worden de ruimtes al wat donkerder
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
De bekisting van bovenaf bezien
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Beton voor het plafond cq. vloer is gestort
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
De helft is gestort. In de andere helft wordt de trap gebouwd
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Afronding werkzaamheden storten beton
Trappenhuis Residencia Cubamovesyou
Beton is uitgehard en na 21 dagen bekisting verwijderd

Stucwerk muren

Om de muren af te werken wordt er na de ruwbouw gestuct. Dat gebeurd in twee lagen. Eerst wordt er wat grover gestuct met ook wat grover cement om de gaten op te vullen en om de muur wat strakker te maken. Daarna volgt een fijnere stuclaag met fijner materiaal om de muur strak te maken en een gladde oppervlakte te maken. 

Normaal gesproken volgt dat stucwerk pas later omdat zolang er gewerkt wordt aan de ruwbouw er gemakkelijk beschadigingen ontstaan in het stucwerk. Maar voor de ruimte van het trappenhuis wordt dit alvast gedaan. Dit stucen wordt al gedaan omdat als er later met de trap wordt begonnen je er niet meer goed bij kunt om te stucen.

Dit werk is min of meer paralel uitgevoerd met het maken van de bekisting voor het plafond.

Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Aanbrengen de eerste grove stuclaag
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Randen deuren wordt strak afgestuct
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Afwerking met tweede fijne stuclaag
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Ook de zijwanden fijn afgestuct

Maken ronde muur in het trappenhuis

Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Onderste ring muur van de trap linkerzijde trappenhuis
Trap binnenshuis Residencia Cubamovesyou
Muur buitenring trap aan de rechterkant
Trappenhuis Residencia Cubamovesyou
Dairon hakt ruimte in bestaande muur
Trappenhuis Residencia Cubamovesyou
Nino metselt aan de ronde muur
Trappenhuis Residencia Cubamovesyou
Ronde muur vloeit over in bestaande muur
Trappenhuis Residencia Cubamovesyou
Muur krijgt gestalte
Trappenhuis Residencia Cubamovesyou
Bovenaanzicht muur in aanbouw
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Nino metselt stevig door; muur al flink op hoogte
Trappenhuis intern Residencia Cubamovesyou
Stap voor stap komt de muur verder op hoogte
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Het stucen van de muur
Trappenhuis intern Residencia Cubamovesyou
Muur grof gestuct voor de 1e maal
Trappenhuis intern Residencia Cubamovesyou
Riolering in muur trappenhuis Residencia Cubamovesyou

Maken van de trap

Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Uitmeten van de trap
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
UIttekenen van de ronding van de trap
Trappenhuis Residencia Cubamovesyou
Uittekenen ronding aan de rechterkant
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Fundament van de trap wordt gemaakt.
Trappenhuis Residencia Cubamovesyou
Maken betonijzer constructie fundament trap
Trappenhuis Residencia Cubamovesyou
Stevige constructie van betonijzer onder de 1e trede
Trappenhuis Residencia Cubamovesyou
Betonijzer constructie bovenste trede trap
Trappenhuis in het huis
Het uittekenen van de treden op de ronde muur.
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Uitmeten van de traptreden
Trappenhuis in het huis
Op de hoeken waar de treden zijn uitgetekend worden metalen pennen geplaatst
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Bekisting binnenwerk van de trap
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Timmeren skelet voor de bekisting
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Start betimmering treden
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
De cirkelzaag is nu handig. Veel hout om te zagen.
Trappenhuis intern Residencia Cubamovesyou
De bekisting voor de bodem van de trap
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Bekisting voor de bodem van de trap komt al hoger
Trappenhuis intern Residencia Cubamovesyou
De bekisting bezien vanaf de onderkant
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
De bekisting komt al boven bij de 1e etage
Trappenhuis intern Residencia Cubamovesyou
Bekisting vanaf boven gefotografeerd
Trappenhuis intern Residencia Cubamovesyou
Bovenste stuk bekisting wordt gemaakt
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Plaatsen en vlechten betonijzer
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Bevestiging van het betonijzer van de trap met dat van de fundering
Trappenhuis intern Residencia Cubamovesyou
MIddenstuk vlechten betonijzer op de trap
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Veel betonijzer om de trap sterk te maken
Trappenhuis intern Residencia Cubamovesyou
Detail bevestiging aan fundering
Trappenhuis intern Residencia Cubamovesyou
Bevestigen betonijzer bovenzijde trap
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Ook aan de bovenzijde betonijzer dubbel uitgevoerd
Trappenhuis intern Residencia Cubamovesyou
Bekisting traptreden en stootborden
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Bovenaanzicht bekisting traptreden en stootborden
Trappenhuis intern Residencia Cubamovesyou
Contour eerste tree. De zijkanten worden trouwens nog wel rond.
Trappenhuis Residencia Cubamovesyou
Storten beton 1e trede
Trappenhuis intern Residencia Cubamovesyou
Storten beton 2e trede
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Maken trap ongeveer halverwege
Trappenhuis intern Residencia Cubamovesyou
Nog verder naar boven
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Boven aan de trap
Trappenhuis intern Residencia Cubamovesyou
Beton is gestort
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Helemaal boven
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Beton gestort en latten verwijderd
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
De trap van beneden bezien
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Overzicht gerealiseerde skelet ruwbouw
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
De bekisting is verwijderd
Trappenhuis intern Residencia Cubamovesyou
Het geraamte van de trap staat
Trappenhuis intern Residencia Cubamoveyou
Mooie diepe brede traptreden
Trappenhuis intern Residencia Cubamovesyou
Handig om materiaal naar boven te brengen
Trap Residencia Cubamovesyou
Opbouw gemaakt boven de muur. Nodig voor 2e etage en vloer kast.
Trap Residencia Cubamovesyou
Zicht op de trap na aanbrengen zijranden

Stucen

In februari 2017 is er, voor een deel stucwerk gedaan.
Omdat er op de 1e etage rondom het trappenhuis nog gewerkt zal gaan worden wordt niet alles aangepakt. 
Later zouden er dan toch weer dingen beschadigd raken en opnieuw gedaan moeten worden.
Het stucwerk wat wel is gedaan laat de ruimte wel goed toch zijn recht komen. Er ontstaan ideeën dat hier wel een mooie zithoek gemaakt kan worden. Iets om later verder uit te denken en werken.

Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Jorge stuct de muur fijn af
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Fijn stucen onderzijde trap
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Het wordt prachtig.
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Jorge stuct de muur in het trappenhuis
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Fijn stucen ver gevorderd
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Zicht op hoe het kan worden

Storten vloer en maken toog.

In juli 2017 is de vloer in het trappenhuis gestort.
Daarbij is ook de rand rondom de opening voor het waterreservoir bewerkt.

En eind juli is ook de boog rond de overgang van het trappenhuis naar de keuken gemaakt.

Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Vloer gestort en rand rondom ingang waterreservoir bewerkt
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Toog boven doorgang naar keuken is gemaakt
Trap in het huis Afsluipen betonijzer trap in het huis Residencia Cubamovesyou
Nino slijpt in januari 2018 het betonijzer af

Marmer geleverd

Eind mei 2018 waren wij zelf in Cuba en was het marmer voor de trap in het huis van de begane grond naar de 1e etage klaar.

Om te beginnen moet er een hoeveel marmer in de juiste kleurstelling met de juiste maten beschikbaar komen. En daarna maakt de marmer leverancier de stukken op maat. Dat hebben ze wat ruim gedaan. Ons bouwteam moet bij de verwerking de stukken precies op maat maken.

Met een gehuurde vrachtauto met chauffeur zijn David, Pochollo, Leonel, Clarissa en Martin het marmer op gaan halen. Bij Residencia aangekomen hebben Pochollo, David en Martin al het marmer twee lange trappen opgedragen en in de grote kast op het terras opgeslagen.

 

Interne trap in het huis Residencia Cubamovesyou
De marmeren traptreden staan klaar
Interne trap in het huis
Inladen stootborden in de vrachtwagen
Interne trap in het huis Residencia Cubamovesyou
De vrachtwagen waarmee het marmer is opgehaald
Interne trap in het huis Residencia Cubamovesyou
Het marmer voor de trap opgeslagen in de kast op het terras

Marmeren vloer

De marmeren vloer is gelegd eind juni 2018.

Eerst moest de ruimte achter het huis met een betonnen straatje dicht worden gemaakt. Omdat er anders snel vuil en modder ingelopen wordt.
Voorafgaand aan het leggen van het marmer in het trappenhuis was dit in de woon-, eetkamer en keuken gedaan.

Wat nog aandacht vraagt is het afwerken van de putdeksel op het waterreservoir.

Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
De marmeren vloer wordt gelegd
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Afwerking rondom de deksel van het waterreservoir
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Het deksel moet nog gemaakt worden.

Achterdeur Residencia Cubamovesyou

De achterdeur op de begane grond komt bij het trappenhuis. Het trappenhuis grenst aan de tuin.

Op 10 juni 2018 is de achterdeur door onze timmerman opgeleverd. Op 14 juni heeft de timmerman met zijn team het hout behandeld (geverfd).
Nino heeft op 10 juli 2018 de deurpost gemonteerd. Naar aanleiding daarvan willen wij nog wel met de timmer overleggen en hem vragen of hij de "spaken" in de ronding boven meer in lijn kan brengen met de "spaken" van het sier smeedijzerwerk wat al veel eerder geplaatst was. En op 23 juni heeft Perez (onze timmerman) de twee deurdelen gemonteerd met de schanieren.

Achterdeur Residencia Cubamovesyou
Alle delen van de achter- en voordeur worden gelakt
Achterdeur Residencia Cubamovesyou
Schuren deurpost achterdeur
Achterdeur Residencia Cubamovesyou
De achterdeur en deurpost zijn gelakt
Achterdeur Residencia Cubamovesyou
Onderzijde achterdeur van binnen bezien
Achterdeur Residencia Cubamovesyou
Achterdeur vanaf buiten bezien
Achterdeur Residencia Cubamovesyou
Achterdeur vanuit de doorgang bij de keuken bekeken
Achterdeur Residencia Cubamovesyou
Nino sluit de achterdeur met slot
Achterdeur Residencia Cubamovesyou
De achterdeur kan op slot
Achterdeur Residencia Cubamovesyou
Ingezoomd op het slot

Traphek geplaatst

Het traphek is eind november 2o18 geplaatst.

Het ontwerp is van Roberto Carlos en Antonio heeft het werk gerealiseerd.

Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Eerste beeld van het traphek
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Bijzonder geworden
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Ingezoomd, meer in detail
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Iets meer overzicht
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Overzicht bijna het gehele traphek
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Ramen gemonteerd

Ramen geplaatst

Begin December 2018 heeft Martin plexiglas ramen, beplakt met folie, gemonteerd.

Tevens is toen de uit Nederland meegebrachte lamp opgehangen.

Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Lamp, meegenomen uit Nederland, opgehangen.

Trap bekleed met marmer

Half December 2018 is de trap bekleed met marmer.

Wij waren op dat moment zelf op rondreis door Cuba. Het was als een verrassing om het te zien toen we terugkwamen.

 

Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Trap bekleed met marmer
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Ook de zijkant is met marmer bekleed
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Het trappende en trap bekleed
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Van bovenaf
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Clarissa op de trap; oudjaar 2018

Polijsten van het marmer in het trappenhuis

Het polijsten van de vloer in het trappenhuis en de trap zelf is in de eerste helft van februari 2019 uitgevoerd.

De trap zelf kent wat bijzonderheden. Je kunt er niet met de machine om te polijsten op werken. Daarom dus veel handwerk.
De traptreden mogen niet te glad worden om ongelukken te voorkomen. De randen van de traptreden zijn rond gemaakt.
De zijkant van de trap is nog lastiger om te polijsten.

Vooraf bij het bedenken wilde wij dat de trap een van de pareltjes van het huis zouden worden. Nu denken we dat het een diamant kan worden.

Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
De randen van de treden zijn afgerond
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Bovenaan de trap
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Trap van boven
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Bovenzijde trap gereed
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Blik op de onderzijde van de trap
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Overzicht foto groot deel van de trap
Trappenhuis in het huis Residencia Cubamovesyou
Plinten worden geplaatst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *