Bouw linkermuur

 

Huis bouwen in Cuba
De muur. Voor een deel buitenmuur huis en voor een deel omheining tuin

Inleiding bouw van de linkermuur. Omheining tuin.

Muur rondom het perceel

Bouw linkermuur. Rondom het perceel wordt een muur geplaatst om het perceel af te schermen en ook om later een eigen sfeer te kunnen creëren.

De muur wordt 2 meter hoog en is in totaal ruim 67 meter lang. Maar in eerste instantie wordt voor de 3 muren circa 50 meter gebouwd.
De linker en rechtermuur lopen over in het huis zelf.

We delen de muur op in drie delen:

  • Rechtermuur (zie op de tekening de groene lijn)
  • Achterwand (op de tekening de rode lijn)
  • Linkermuur (zie op de tekening de blauwe lijnen)

Bouw linkermuur

Deze beschrijving gaat over het achterste deel van de linkermuur. Dit vormt de omheining van de tuin. Het gaat om circa 10 meter muur.

Hieraan is vroeger begonnen (begin januari 2016) omdat de buurvrouw een stuk van de grond achter in de tuin claimt. Die claim zoeken we uit en ondertussen is de bouw van het achterste deel achter in de tuin stilgelegd. De achtermuur laten we ook even en we gaan verder met de linkermuur.

Een uitdaging en de oplossing

Extra uitdaging vormde de bestaande muur van de buren links van ons huis. Deze staat uit het lood en helt over naar ons. Daarom gaan onze muur extra sterk maken voor als de muur ooit in zou storten.

Maar in mei 2016 is er een hele fijne oplossing gevonden. De oude muur van de buren is afgebroken. Wij zorgen dat onze muur voor de buren netjes wordt afgewerkt. Zij krijgen iets meer ruimte en een mooie muur. Echt een win win situatie voor beiden.

Status: In uitvoering, al wel vergevorderd. Wat nog rest is de afwerking. Stucen, sier smeed ijzeren hekwerk. Schilderen.

Bouw huis in Cuba
Start uitgraven fundering 
Huis bouwen in Cuba
Uitgraven fundering linkermuur 
Huis bouwen in Cuba
Fundering voor kolommen en muur
Huis bouwen in Cuba
Palen die de muur van de muur stutten. Deze worden verwijderd.
Huis bouwen in Cuba
Zicht op een stuk waar de linkermuur komt
Huizen bouwen in Cuba
Fundering hoek linkermuur en achterwand huis

Waarom een extra stevige fundering?

De fundering moet extra stevig worden.

Dit is wat er oorspronkelijk speelde en wat wij dachten.
De reden hiervoor is dat de muur van de buren sterk overhangt naar ons. Die kan in de toekomst wel eens omvallen. Hier willen we onze muur tegen wapen en die maken we dus extra sterk.

Daarnaast vormt de hoek waar de muur van de omheining start de hoek van de achterwand van het huis en het huis willen we sowieso sterk maken. Op het terras komt later ook een waterreservoir wat het nodige gewicht met zich meebrengt. Op dat terras willen we ook groepen mensen ontvangen voor danslessen en/of feesten.

Bouw van een kolom

Op het moment dat de fundering voor de achtermuur en de gehele linkermuur werd gebouwd waren we zelf in Santiago de Cuba. Dit hebben we dus zelf kunnen volgen en daarom zijn er veel foto's.
Van de fundering van de kolom die onderdeel van de linkermuur vormt is zelf een blog geschreven:
Een dag op de bouwplaats van Residencia Cubamovesyou. Fundering voor een kolom

Daar komt nog bij dat de kolom op de hoek van de achterwand feitelijk drie muren verbind. De achterwand van het huis. Onze linkermuur die het deel van de afscheiding van de achterwand vormt. En de linkermuur die deel van het huis wordt.

Essentieel daarbij is dat er een stevig verband in de fundering ontstaat. Dat begint bij het betonijzer waarin dat verband al ontstaat (zie daarvoor ook onderstaande foto)

Onverwachte oplossing

In april  / mei kwam bijna als vanzelf een onverwachte oplossing. De aannemer had met de buren afgesproken om hun muur te verwijderen nu onze muur ver genoeg gereed was.

Wij hebben toegezegd onze muur aan de kant van de buren netjes af te werken (stucen). Super dat hiermee een probleem is opgelost en dat de band met deze buren zo goed is.

Bouw huis in Cuba
Constructie betonijzer en bekisting fundering linkermuur
Huis bouwen in Cuba
Storten van het beton voor de fundering
Huis bouwen in Cuba
Fundering voor tweederde van de linkermuur is gereed

Opmetselen van een eerste deel van de muur.

Gedeelte tuinmuur

De muur wordt ongeveer 10 meter.

Naast de zware kolom die de hoek met de achterwand van het huis vormt komen er in de muur zelf twee kolommen.

De eerste twee delen van de muur worden ongeveer 4 meter lang. Het laatste deel ongeveer 2 meter.

Dit deel van de muur willen we bij nader inzien ter plekke niet té hoog maken. Dat zou namelijk het uitzicht van de buren in hun gang te ernstig beperken. Daar hebben de buren niet om gevraagd maar dat hebben we zelf ter plekke gezien.

En we willen graag een goede band met de buren hebben. Overigens zou dat hoger maken wel mogen, formeel bezien en we kunnen dat later altijd nog doen mochten wij daar aanleiding toe zien.

Voor de muur worden blokken gebruikt. Deze zijn dubbelwandig en in een blok zijn in de lengte drie cellen. Anders geformuleerd er zijn nog twee tussenwanden in de lengte opgenomen. Zie foto hieronder.

Huis bouwen in Cuba
Betonblok
Huis bouwen in Cuba
Het stellen van een van de twee profielen waartussen de lijn, waarlangs gemetseld wordt, gespannen wordt
Huizen bouwen in Cuba
Het metselen van de tweede laag
Bouwen van huizen in Cuba
Na een dag is dit gerealiseerd
Huis bouwen in Cuba
De 2e dag is het bovenste stuk erbij gemetseld
Huis bouwen in Cuba
en het onderste deel van het achterstuk

Het laatste stuk van de muur kende twee andere uitdagingen.

De eerste was wat routinematig voor ons team. Onze muur loopt de hoek om.

 
De tweede was dat het enorm nat was. Later bleek dat de buren een lekkage hadden. Dat gaat mijn aannemer bij de buren oplossen. Als we het laten van blijft dat namelijk een probleem voor ons.  

Omdat Jorge (onze metselaar) geblesseerd was aan zijn rechterarm heeft de aannemer een dag zijn werk waargenomen en uitgevoerd. De volgende dag ging onze metselaar, met een pols in het gips weer gewoon verder.

Hieronder de foto's van dit deel van het werk aan de muur.

Hoe worden in Cuba huizen gebouwd
Pochollo graaft de fundering uit. Zware kleigrond die ook nog eens kletsnat is door een lekkage van de buren
Bouwen van huizen in Cuba
Fundering laatste deel is gestort
Huis bouwen in Cuba
Fundering laatste deel gereed. Later komt hier nog een deel bij.
Huis bouwen in Cuba
Laatste stukje wordt gemetseld
Huis bouwen in Cuba
Dit deel van muur werd op zondag in de ochtend gemetseld
Bouwen van een huis in Cuba
Gorche werkt verder met rechterhand in het gips
Huis bouwen in Cuba
Gorche met rechterarm in het gips als metselaar en evenwichtkunstenaar
Bouwen huis in Cuba
Afwerking van de muur
Bouwen huis in Cuba
De gemetselde muur staat er en is grof gestuct

De kolommen

Nadat de muur is gemetseld worden de kolommen in de muur gerealiseerd. Deze worden 30 x 30. Die op de hoek met de achterwand van het huis wordt 50 x 50.

Eerst wordt er een constructie van betonijzer geplaatst op het betonijzer wat al in de fundering opgenomen was. Daarna komt de bekisting.

Het is een kleine uitdaging omdat er weinig ruimte is aan de achterkant van de muur door de overhellende muur van de buren.

Daar weet ons team wel een oplossing voor blijkt. De achterkant van de kolom wordt gelijk met de achterkant van de muur. Er wordt een brede plank genomen waarin gaatjes zijn geboord en waar ijzerdraden door zijn gestoken.

De voorkant van de bekisting gaat uitsteken. Het idee is ook dat hier extra steun nodig is mocht de muur van de buren bezwijken.

Dit deel van de bekisting is al in elkaar getimmerd. En ook hier zijn, op gelijk hoogte, gaatjes geboord. De ijzerdraden worden door de gaatjes aan de voorkant gedaan en op extra houtjes en stukken betonijzer zeer strak aangetrokken.

Daarna kan het beton gestort worden. Daarbij komt een extra uitdaging omdat blijkt dat het beton er toch onder uitloopt. Met halsbrekende toeren weet het team het gat te dichten.

Bouwen huis in Cuba
Constructie van betonijzer
Huis bouwen in Cuba
Stevig bevestigen van het betonijzer
Bouwen huis in Cuba
Achterwand wordt bevestigd
Bouw huis in Cuba
De voorzijde van de bekisting wordt bevestigd
Huis bouwen in Cuba
Het storten van het beton
Huis bouwen in Cuba
Kijkje in de binnenzijde van de bekisting

Cerramento (een horizontale kolom)

Boven op de muur komt ook een betonnen constructie. Onze aannemer noemt het cerramento. Het is een soort arcade.

Je kunt het zien als een horizontale kolom. Uiteindelijk krijg je dus steeds een fundering, twee kolommen en daarop het cerramento.

Er is dan een rechthoek van kolommen van beton. Heel stevig. Dit draagt de constructie; is het geraamte van de muur. Daartussen is de muur zelf van blokken dan opgenomen. 

Zie hieronder de foto's.

Huis bouwen in Cuba
Bekisting cerramento met betonijzer
Maken van de ceramento
Rachons onder het betonijzer ceramento linkermuur
Maken van de ceramento
Storten van het beton voor de ceramento linkermuur
Hoe wordt een huis gebouwd in Cuba
Bekisting ceramento linkermuur over de gehele lengte
Hoe bouwen ze in Cuba huizen
Ceramonto linkermuur gestort en bekisting verwijderd

Vervolg afbouwen laatste deel van de muur

In de periode januari 2016 tot en met december 2016 hebben wij gewacht op actie van de buren van het achterste deel van de tuin. Voor alle duidelijkheid; dit betreft buren aan het einde van ons perceel wiens huis dwars op dat van ons staat. Hun tuin staat haaks op onze tuin aan het einde van ons perceel. Feitelijk wonen zij om de hoek in een andere straat.

Wij hadden de buren gevraagd een advocaat te nemen. Zelf hadden wij al een advocaat in de arm genomen en ons idee was dat de advocaten met elkaar de rechtsgang zouden uitwerken. Wij wilden ons neerleggen bij de uitspraak van rechtsdeskundigen.

Helaas hadden de buren geen enkele actie ondernomen. Clarissa heeft daarop een actie gestart waarop een architect van de autoriteiten op basis van alle beschikbare documenten en informatie een document opgesteld waarin onze grond formeel is beschreven. Dat document is gelegaliseerd. Dit heeft 3 maanden in beslag genomen.

Besluit om verder te gaan met bouwen

Op basis daarvan hebben we opnieuw contact gezocht met de buren en een nieuwe concrete afspraak gemaakt dat de buren een advocaat zouden nemen. Opnieuw werd deze afspraak niet nagekomen. Wij hebben deze situatie besproken met onze advocaat. Het advies was dat wij door zouden gaan met de bouw. Wij hadden daar alle recht toe, hebben geprobeerd het met onze buren op een redelijke manier op te lossen, maar zijn daarin na anderhalf jaar geen stap verder gekomen. Daarom hebben wij de knoop doorgehakt en gaan verder met het afbouwen van de muren aan de achterzijde van onze tuin. De doorstart van de bouw is gestart begin mei 2017.

Praktische uitdaging

Op de erfscheiding met de buren staat een oud gazen hek. Tegen dit hek 'hangt' allerlei oud puin / troep en het hek hangt ver over naar onze grond. Wij willen gezien de gespannen situatie niet provoceren. Maar wij willen ook niet een groot stuk grond verliezen door deze situatie. Daarom hebben wij de fundering aan onze kant dicht tegen het hekwerk aan laten leggen. En laten het hekwerk stutten met stempels zodat het zo recht mogelijk staat. Als onze muur dan sterk genoeg is dan kan deze dit hekwerk wel ' dragen '.  Wij laten dan aan de buren wat zij met dat oude hekwerk willen doen later. De foto's hieronder tonen deze situatie.

Linker tuinmuur Residencia Cubamovesyou
Uitgraven fundering dicht tegen de oude erfafscheiding.
Linkermuur Residencia Cubamovesyou
Jorge stort de fundering
Linkermuur Residencia Cubamovesyou
Fundering gestort
Linkermuur Residencia Cubamovesyou
Stellen van de profielen
Linker tuinmuur Residencia Cubamovesyou
Start metselen
Linkermuur Residencia Cubamovesyou
Met stempels wordt het hekwerk van de buren rechtop gehouden
Linkermuur Residencia Cubamovesyou
Stempels duwen het hekwerk recht zodat de muur gemetseld kan worden
Linkermuur Residencia Cubamovesyou
Jorge en Nino metselen de muur verder op
Linkermuur Residencia Cubamovesyou
Er wordt om de stempels heen gemetseld
Linkermuur Residencia Cubamovesyou
Achterste deel komt op hoogte
Linker tuinmuur Residencia Cubamovesyou
Metselwerk op twee kleine gaten gereed
Linker tuinmuur Residencia Cubamovesyou
Om te stucen worden er eerst strepen in de juiste dikte uitgezet
Linker tuinmuur Residencia Cubamovesyou
Nino is een stuk stucwerk aan het af reien.
Linker tuinmuur Residencia Cubamovesyou
Nino heeft al ongeveer de helft van de muur gestuct
Linker tuinmuur Residencia Cubamovesyou
Overzicht over de linker tuinmuur die vergevorderd is

Afwerking tuinmuur aan de kant van buurvrouw Ines

Wij hadden met de buurvrouw een afspraak gemaakt. Als zij haar oude muur, die sterk uit het lood stond, zou verwijderen dan zouden wij de tuinmuur ook aan haar kant netjes afwerken.

Eind augustus 2017 is het zover. Er is tijd voor en het sier smeedijzeren hekwerk voor op de muur lijkt er aan te komen.

Het werk start met het stucen.

Linkermuur Residencia Cubamovesyou
Het stucen van de tuinmuur aan de kant van buurvrouw Ines
Linkermuur residencia Cubamovesyou
Nino schiet al flink op met grof sturen
Linker tuinmuur Residencia Cubamovesyou
Het cerramento is fijn gestuct

Sier smeedijzeren hekwerk op de tuinmuur

Onze linker tuinmuur is voor een stuk ook de buitenmuur van het huis van buurvrouw Ines.
Voor onze buurvrouw is beveiliging van haar huis natuurlijk een belangrijk issue. Wij hebben met onze buurvrouw een goede relatie opgebouwd. En al een aantal dingen in wederzijds belang kunnen realiseren. Een daarvan is het vervangen van de oude schuine ' muur van Piza ' door onze muur. Daarbij hadden wij toegezegd de muur ook aan haar zijde netjes af te werken. En om er een sier smeedijzeren hekwerk op te plaatsen. Wij wilden wel graag een mooi hekwerk in de stijl die wij al hadden laten maken. 

Onze eerste keuze was gezien de afmeting voor onze Cubaanse smid Antonio moeilijk te realiseren. Daarom hebben wij in overleg met Antonio (een deel van) het model van de achterdeur te laten maken.

In oktober 2017 heeft Antonio dit hekwerk opgeleverd. Het gaat nu eerst geschilderd worden en dan kan het worden geplaatst.

 

Linkermuur Residencia Cubamovesyou
Antonio heeft weer een volgend object opgeleverd
Linkermuur Residencia Cubamovesyou
Overzicht over het hekwerk.
Linker tuinmuur Residencia Cubamovesyou
Het hekwerk is geschilderd met anti roestverf
Sier smeedijzeren hekwerk linker tuinmuur Residencia Cubamovesyou
Antonio boort gaten rondom
Linkermuur Residencia Cubamovesyou
Antonio boort een volgend gat
Sier smeedijzeren hekwerk Residencia Cubamovesyou
Zicht op de netjes fijn gestucte muur. Die wel afsteekt zo tegen het ruwe onafgewerkte beton er om heen.
Linkermuur Residencia Cubamovesyou
Uitzicht vanuit de buren op de tuin
Bouw linkermuur Residencia Cubamovesyou
Het hekwerk is geplaatst
Bouw linkermuur Residencia Cubamovesyou
Het hekwerk bezien vanuit onze tuin

Stucen rechter tuinmuur

De rechter tuinmuur is eind april 2018 gestuct.
Jorge voert dit uit. Hij heeft medio december 2015 deze muur ook opgebouwd.

Linkermuur Residencia Cubamovesyou
Jorge stuct het cerramento grof
Linkermuur Residencia Cubamovesyou
Jorge stuct het cerramento
Linkermuur Residencia Cubamovesyou
Aanmaken materiaal en zicht op de tuin.
Linkermuur Residencia Cubamovesyou
Muur bij muurvrouw Ines fijn gestuct
Linkermuur Residencia Cubamovesyou
Jorge stuct de muur strak af.
Linkertuinmuur Residencia Cubamovesyou
Achterzijde fijn af gestuct

Cerramento achterste deel

Het cerromento op het achterste deel van de tuinmuur is medio juli 2018 gemaakt.

Dit hebben Jorge en José uitgevoerd. Bij de start kwam de buurman die claimt dat het hun grond. Hun formele claim is afgewezen maar ze blijven dat stellen en dreigde de muur af te breken. Wij bouwen verder. Hebben alle papieren en rechten op orde hiervoor.

Bouw linkermuur Residencia Cubamovesyou
Start maken bekisting
Linker tuinmuur Residencia Cubamovesyou
Jorge maakt de bekisting voor het laatste deel van het cerramento
Bouw linkermuur Residencia Cubamovesyou
De bekisting is bijna klaar
Bouw linkermuur Residencia Cubamovesyou
Storten beton in de bekisting
Bouw linkermuur Residencia Cubamovesyou
Cerramento in ruwbouw gerealiseerd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *