Rechtermuur poort en tuinmuur Residencia Cubamovesyou

Huis bouwen in Cuba
De muur. Voor een deel buitenmuur huis en voor een deel omheining tuin

Muur rondom het perceel

Rondom het perceel wordt een muur geplaatst om het perceel af te schermen en ook om later een eigen sfeer te kunnen creëren.
De muur wordt 3 meter hoog en is in totaal ruim 67 meter lang. Maar in eerste instantie wordt voor de 3 muren circa 50 meter gebouwd.
De linker en rechtermuur lopen over in het huis zelf.

We delen de muur op in drie delen:

  • Rechtermuur (zie op de tekening de groene lijn)
  • Achterwand (zie op de tekening de rode lijn)
  • Linkermuur (zie op de tekening de blauwe lijnen)

Deze beschrijving gaat over een tweede deel van de rechtermuur; de poort.

Status: In uitvoering

De rechtermuur- Deel 2 de poort

De rechtermuur start aan de straatzijde. Dit tweede deel wordt een erfafscheiding. Een buitenmuur van een poort (Pasillo Destechado).

De start heeft plaatsgevonden rond 10 november. De eerste werkzaamheden waren het uitgraven om de fundering te realiseren.
Er was even discussie tussen de architect en de aannemer.

Discussie

De aannemer bepleite dat deze muur veel minder zwaar zou worden en de fundering dus ook niet zo robuust vorm behoefde te krijgen als het eerste deel van de muur. Dat zou zonder zijn van de materialen en ook van onnodig werk.

Martin heeft de architect meegegeven dat hij een heel stevig huis wil. Maar wij begrepen de argumenten van de aannemer en hebben er voor gekozen dat voor dit deel van het huis het inderdaad wel iets minder zwaar uitgevoerd kan worden.

Onder in de fundering worden speciale stenen gestort, daarna kiezels en dan wordt het met cement afgewerkt. Die speciale stenen zijn voor een goede vochtregulatie.

Fundering

Huis bouwen in Cuba
Uitgraven fundering
Huis bouwen in Cuba
Hard stuk in de grond. Moest met een houweel uitgehakt worden.
Bouw van een huis in Cuba
Fundering uitgegraven
Huis bouwen in Cuba
Opvulling fundering met rachon.
Voor het reguleren van vocht.
Huis bouwen in Cuba
Leonel bereidt werk voor aan rechtermuur
Huis bouwen in Cuba
Aanmaken cement voor het metselen van een volgend stuk van de muur

Opbouw muur

Huis bouwen in Cuba
Stellen profiel met waterpas en loodlijn om een volgend stuk metselwerk voor te bereiden
Huis bouwen in Cuba
Eerste laag metselwerk met gasbetonblokken op de fundering
Bouwen huis in Cuba
Deze afstand / laag werd in de ochtend qua afstand gelegd
Huis bouwen in Cuba
En in de avond was dit stuk muur gerealiseerd
Huis bouwen in Cuba
En daarmee is ongeveer de helft van de muur (16/17 meter) gerealiseerd
Huis bouwen in Cuba
Daarna werd in de avond het volgende stuk voor de fundering uitgegraven.
Huis bouwen in Cuba
Met een slijptol worden stukken betonijzer afgezaagd en op een soort aambeeld rechtgemaakt.
Huis bouwen in Cuba
Daarna ingenieuze constructie voor het buigen van verschillende maten in een buisje gebogen
Huis bouwen in Cuba
De gemaakte rechthoeken worden aan twee dikke staven betonijzer gevlochten. Later beneden ook twee staven.

Claim grond door buurvrouw

Rond 6 december kregen wij bericht van onze aannemer.
Op dat moment zaten wij in Havana voor ons dansprogramma.
De buurvrouw had aangegeven dat het achterste stuk van de grond haar eigendom was en de aannemer moest van haar stoppen met het verder bouwen van de muur. Het gaat volgens haar om 10 meter.
Toen wij weer teruggekeerd waren in Santiago de Cuba is Clarissa op 13 december 2015 onze papieren laten zien aan de buurvrouw en heeft haar kant van het  verhaal aangehoord. Toen bleek dat het zou gaan om 4.90 meter. Inmiddels lijkt het te gaan om 3 tot 3.50 meter.

Uitzoeken officiële status

Op 14 december 2016 zijn wij naar " het kadaster " van Santiago de Cuba gegaan om te laten checken hoe het nu formeel zit.
De eerste indruk was dat de buurvrouw ongelijk heeft en geen aanspraak kan maken op deze grond. Maar zij gaan het nog verder uitzoeken in het archief of er nog meer gegevens gevonden kunnen worden uit het verleden.

Begin januari 2016 zijn wij naar een archief gegaan waar documentatie is ten tijde van de toewijzing. Hierin ook relevante en interessante documenten gevonden. Het is complex.

Wij hebben een advocaat in de arm genomen  in en laten het nog eens goed uitzoeken, uitmeten en vastleggen.

Wij hebben verder de aannemer aangegeven verder te gaan met de linkermuur, zover het kan. Dus we laten het achterste stukje nog even.
Wordt nog vervolgd dus.

 

Bouwen in Cuba
Licentie bouwvergunning
bouw huis in Cuba
De rechtermuur vorderd
Bouwen huis in Cuba
Stap voor stap verder

Zover mogelijk afronden bouw

De muur is gebouwd tot ruim 28 meter lang.
Door de claim van de buurvrouw hebben we dit werk tijdelijk onderbroken.

Er is op de muur al wel een heel stuk wat de Cubanen noemen ' Cerramento ' gebouwd. Dat is een horizontale balk die op de kolommen en muur wordt gebouwd. Er wordt dan weer een constructie van betonijzer aangebracht. Bekisting gemaakt waarin beton wordt gestort. Feitelijk is er dan een vierhoek met een stevige betonrand horizontaal onder de grond, twee verticale kolommen ertussen en de betonrand aan de bovenkant. Die zijn met elkaar in verband en maken een stevige constructie. Het geheel maakt een dragende constructie.

Cerramento

Ter plaatse in Cuba kreeg Martin het idee om op de grond achter de muur en tussen de buren een aantal kippen te gaan houden. Is een flinke lap waar de kippen dan lekker kunnen scharrelen. En dan hebben wij scharrel- c.q. vrije uitloop eieren. Martin wilde al wel graag kippen maar omdat die diertjes een rommeltje van de tuin kunnen maken zag hij toch ook bezwaren. Maar op die strook grond past het uitstekend.

Zie de foto's hieronder.

Bouw huis in Cuba
Bekisting voor de Cerramento
Huis bouwen in Cuba
Beton is gestort in de bekisting voor de Cerramento
Huis bouwen in Cuba
Leonel klimt op de muur om de Cerramento te controleren
Huis bouwen in Cuba
Zicht op de gerealiseerde cerramento
Huis bouwen in Cuba
Zicht op het achterste stuk van de tuinmuur
Huis bouwen in Cuba
Mogelijkheid om een paar kippen te houden

Vervolg / afronden bouw rechter tuinmuur.

Na 1, 5 jaar alles goed uit laten zoeken en documenten bleek keer op keer dat wij de rechtmatige eigenaren zijn van de grond. Sterker nog eigenlijk is onze grond nog iets groter en niet zoals de buren claimen kleiner. Met nog enkele herinneringen hebben wij de buren alle gelegenheid gegeven om hun claim te onderbouwen en rechtmatig te laten verdedigen. De afspraken daarover werden niet nagekomen en na nog eens advies van onze advocaat hebben wij de knoop doorgehakt en zijn de bouw vervolgd. Aan de rechterkant waren geen uitdagingen. Ons bouwteam had dit stuk muur dan ook in korte tijd gebouwd. Dit is begin mei 2017 gebeurd.

Rechter muur Residencia Cubamovesyou
De onderste lagen worden gemetseld
Rechtermuur Residencia Cubamovesyou
Bouw van het laatste stuk tuinmuur
Rechtermuur Residencia Cubamovesyou
Hogere laten worden gemetseld
Rechtermuur Residencia Cubamovesyou
Laatste stuk recht tuinmuur gemetseld
Rechter tuinmuur Residencia Cubamovesyou
Stucen laatste stuk rechter tuinmuur
Rechter tuinmuur Residencia Cubamovesyou
Rechtermuur gestuct
Rechtermuur Residencia Cubamovesyou
Felí stuct de rechter tuinmuur af eind april 2018

Cerromento laatste deel van de muur

Het cerromento van het laatste deel van de muur is begin juli 2018 gemaakt.

Er was even gewacht op de trap aan de voorzijde van het huis. Gewacht tot duidelijk was hoeveel hout daar voor nodig was. Toen dat duidelijk was kon er hout voor het cerramento worden ingezet. Na het maken van de bekisting is er gelijk beton gestort.

Het fijn sturen is eind augustus 2018 uitgevoerd.

Rechtermuur poort en tuinmuur Residencia Cubamovesyou
Maken bekisting cerramento
Rechtermuur poort en tuinmuur Residencia Cubamovesyou
Bekisting cerramento gereed
Rechtermuur poort en tuinmuur Residencia Cubamovesyou
Beton gestort
Rechtermuur poort en tuinmuur Residencia Cubamovesyou
Bekisting verwijderd. Cerramento in ruwbouw
Tuinmuur Residencia Cubamovesyou
Nino stunt het laatste deel van het cerramento
Tuinmuur Residencia Cubamovesyou
Stucen kolom tuinmuur