Bouw rechtermuur – deel 1 Buitenmuur huis / garage

Huis bouwen in Cuba
De muur. Voor een deel buitenmuur huis en voor een deel omheining tuin

Muur rondom het perceel

Rondom het perceel wordt een muur geplaatst om het perceel af te schermen en ook om later een eigen sfeer te kunnen creëren.
De muur wordt 3 meter hoog en is in totaal ruim 67 meter lang. Maar in eerste instantie wordt voor de 3 muren circa 50 meter gebouwd.
De linker en rechtermuur lopen over in het huis zelf.

We delen de muur op in drie delen:

- Rechtermuur (zie op de tekening de groene lijn)
- Achterwand (op de tekening de rode lijn)
- Linkermuur (zie op de tekening de blauwe lijnen)

Status: In uitvoering

 

De rechtermuur - Deel 1 Buitenmuur huis / garage

Onze rechtermuur start aan de straatzijde. Het eerste deel wordt feitelijk de buitenmuur van de garage en later, op hoger niveau, een slaapkamer.

De muur loopt van de garage over in de buitenmuur als erfscheiding.

In totaal wordt de rechtermuur circa 33 meter lang. Het budget voor dit deel van de muur is vrijgegeven en onze aannemer kan vanaf 18 september 2015 de benodigde materialen dus gaan kopen. De materialen die nog over zijn van het waterreservoir kunnen worden gebruikt voor de muur.

Start

Op 1 oktober 2015 zou er gestart gaan worden met het graven voor de fundering.
Maar helaas maakte een storm tot windkracht kleine orkaan genaamd Ricardo dit onmogelijk.

Dat heeft ruim een week vertraging opgeleverd. Op 9 oktober 2015 is er toen daadwerkelijk gestart.

Issue fundering buren

Dit leverde al snel weer een issue op. Bij het graven bleek dat de fundering van het huis van de buren precies op een cruciale plek voor onze kolommen staat. Na nadere besturing kregen wij van onze architect drie oplossingsrichtingen voorgelegd:
I. Een totaal re-design van de kolommen waardoor veel ruimtes van het huis aangepast gaan worden.
II. De muur van de garage naar links verplaatsen en een smallere garage (en/of huis) krijgen.
III. Het gehele huis 90 cm. naar achteren verschuiven

Huis meer naar achteren

Na dit afgewogen te hebben hebben wij gekozen voor het verschuiven van het gehele huis naar achteren voor 90cm.
OK dan verliezen we wel 90 cm maar op 33 meter is dat te doen. Daarbij blijven verder alle plannen wel in tact. Wij hebben nog wel twee aandachtspunten meegegeven.

A. Check wel eerst alle plaatsen waar de kolommen van de rechtermuur van het huis moeten komen. Dit om te voorkomen dat op andere plaatsen toch ook issues blijken te bestaan om de kolommen te kunnen plaatsen waar die voorzien zijn.
B. Check eerst goed of dat verschuiven wel past met het reeds aangelegde waterreservoir.

Issue plaatsing waterreservoir

Op 13 oktober ontvingen wij een nieuw issue. De twee vragen hierboven bleken goede vragen:

Ad. A. Na het uitgraven van alle plekken van de fundering bleek het gemelde issue eigenlijk toch geen issue. Op zich een meevaller. Maar doet onze wenkbrauwen wel wat fronzen. Hoe goed is er dan eerst gekeken vragen wij ons af?

Ad. B. De plaats waar het waterreservoir is aangelegd blijkt niet goed uitgemeten te zijn. Dat stelt ons teleur en daardoor neemt het vertrouwen af.

Mede omdat we er bij de architect vooraf op hadden aangedrongen zeer zorgvuldig te zijn en hebben benadrukt dat de plaats van het waterreservoir belangrijk is voor de plaatsen van de rest van het huis. We kennen nog onvoldoende details en wachten nu tot de beschrijving van het probleem en de mogelijke oplossingsrichtingen aan ons voorgelegd krijgen.
Overigens wordt er aan de muur zelf wel verder gewerkt.

Fundering en riolering

Hieronder foto's van het werk aan de fundering en de riolering

Huis bouwen in Cuba
Graafwerk fundering
Bouw van een huis in Cuba
Bekisting voor een kolom onder de grond
Huis bouwen in Cuba
Stortbui
Bouw van een huis in Cuba
Aanleg riolering
Bouw een huis in Cuba
Fundering gereed

Huis bouwen in Cuba
Betonijzer constructie voor kolom
Huis bouwen in Cuba
Kolom onder de grond gereed
Huis bouwen in Cuba
Fundering en kolommen onder de grond
Huis bouwen in Cuba
Storten van de fundering

Huis bouwen in Cuba
Hard werk. Beton, stenen, zware klei en water
Bouw van een huis in Cuba
Fundering en riolering
Huis bouwen in Cuba
Aanleg riolering
Bouw huis in Cuba
Bouw fundering / kolommen achtermuur garage
bouwen huis in Cuba
Afronding fundering

Huis bouwen in Cuba
Metselen muur op fundering
Huis bouwen in Cuba
Opmetselen muur
Huis bouwen in Cuba
Muur al op hoger niveau
Bouw van ons huis in Cuba
Muur komt op hoogte
Bouw een huis in Cuba
Hout voor bekisting.
En metselgereedschap
Hoe bouwen ze in Cuba huizen
Voorwerk vormen betonijzer
Bouw huis in Cuba
Aanmaken beton op straat
Huis bouwen in Cuba
Storten cement hoekkolom
Bouw van een huis in Cuba
Storten cement in bekisting kolom
Bouw van een huis in Cuba
Het cement wordt in de bekisting kolom gestort
Hoe bouwen ze in Cuba huizen
Cement gestort. Nu drogen en uitharden
Hoe worden huizen gebouwd in Cuba
Twee kolommen gereed. Muur op hoogte.
Huis bouwen in Cuba
Bekisting gereed. Beton gestort.
Bouw een huis in Cuba
Achterzijde muur. Tussenruimte van ons pand met de buren.
Bouw van een huis in Cuba
Kolommen gereed. Muur op hoogte.