Storten beton plafond c.q. vloer

Storten beton vloer c.q. plafond

Bij het maken van Recidencia Cubamovesyou maken de vloeren c.q. plafonds een belangrijk en groot onderdeel uit. Martin heeft dat proces aan de hand van de uit Cuba ontvangen foto's steeds met grote belangstelling gevolgd. Toen hij medio december 2016 januari 2017 zes weken in Cuba was wilde het bouwteam graag aan hem laten zien hoe dat verloopt. Deze pagina vormt daar een beschrijving en aan de hand van filmpjes en foto's een weergave van.

Voorbereidingen

Voordat er een plafond c.q. vloer gestort kan worden zijn er heel wat voorbereidingen nodig. Om al dat gewicht te kunnen dragen is er het fundament. Er zijn muren gebouwd. Tussen de muren worden kolommen gebouwd. Op de kolommen en meestal op de muren wordt er een cerramento gemaakt. Daarin zijn dan al leidingen opgenomen voor de elektriciteit.

Al deze stappen kunnen gezien worden als randvoorwaarden. Een plafond kan immers niet in de lucht zweven. Als deze randvoorwaarden er zijn dan kunnen de voorbereidingen echt starten.

Stappen

De voorbereidingen bestaan vanaf dat moment uit:

 • Het maken van de bekisting


  Aan de randen van het cerramento worden latten gespijkerd waarop draagbalken komen. Deze draagbalken worden ondersteund met stempels. Er worden metalen stempels gebruikt en ook houten (boomstammen). Deze stempels ondersteunen (dragen) het geheel zolang het beton nog niet is uitgehard. Als er tussen de planken kieren zitten dan worden deze afgedicht met papier van zakken waar het cement in heeft gezeten. Deze worden flink nat gemaakt zodat het als een soort papier maché.

 • Het vlechten van betonijzer


  Waarom beton wordt gewapend met betonijzer? Het betonijzer (staal) wordt geleverd in lange dikke gebogen staven. Min of meer in de vorm van een paperclip. De staven worden eerst recht gemaakt en daarna op lengte afgezaagd met een slijptol. Ter plaatse worden de staven op de goede afstand neergelegd. In de cerramento is betonijzer opgenomen dat een stuk boven het cerramento uitsteekt. De staven worden daarop gelegd zodat ze een stuk boven de bekisting uitkomen en dus goed midden in het beton terecht gaan komen. De staven worden met ijzerdraadjes vastgemaakt aan dat al aanwezige betonijzer en ook aan elkaar.

 • Aanleggen elektriciteit


  In de cerramento zijn al in een vroeger stadium op de juiste plaatsen al elektriciteitsbuizen aangebracht. Op deze elektriciteitsbuizen worden leidingen aangesloten om later draden in te trekken. In het midden van de ruimte van de vloer c.q. plafond wordt een aansluitpunt aangebracht. Aan dat aansluitpunt kan later een lamp worden opgehangen. Onder dat aansluitpunt wordt nog een houten blokje gelegd zodat het aansluitpunt wat dieper in het plafond komt te liggen. Dat houten blokje wordt dan later verwijderd. In de leidingen worden in de open uiteinden stukken papier van zakken waar het cement in heeft gezeten gestopt. Dit om te zorgen dat er geen beton in de leidingen komt. 

 • Materialen naar de plaats brengen

  Het zand, cement, water en de kiezelstenen moeten naar de plaats worden gebracht waar het beton gestort gaat worden. Dat gaat om grote hoeveelheden en is daarom een zware klus. Naarmate de vloer hoger in het pand komt betekend dat meer sjouwen, hijsen, takelen. Voor het terras zijn dat bijvoorbeeld al 3 transporten bezien vanaf het afleveren van het materiaal op de straat. Dit is beschreven en met een filmpje en foto's in beeld gebracht op een afzonderlijke webpagina de Cubaanse bouwlift.

Storten beton plafond c.q. vloer Residencia Cubamovesyou
Bekisting, betonijzer en elektriciteit
Storten beton plafond c.q. vloer Residencia Cubamovesyou
De elektriciteitsbuizen zijn dicht gemaakt zodat er geen beton in komt
Storten beton plafond c.q. vloer Residencia Cubamovesyou
Zand, kiezelstenen en cement zijn klaargelegd. De golfplaten om te zorgen dat het cement droog blijft mocht het gaan regenen

De dag van het storten van het beton

Na alle voorbereidingen en al het zware werk wat al is verricht komt tenslotte de grote dag zelf dat het beton wordt aangemaakt, gestort en afgewerkt. Dat is zwaar werk onder de sterke Cubaanse zon. Voor 1 etage wordt dat in stukken gedaan. Voor ons huis is iedere etage in 6 delen gedaan. 

De eerste keer per etage is het meest zwaar. Dat komt omdat het beton dan 1 etage lager aangemaakt moet worden en op het moment van het storten dan emmertje voor emmertje naar boven gebracht moet worden. In die situatie worden er nog wat extra mannen ingehuurd om die vele vele emmers met een soort van menselijke ' kabelbaan ' die emmers snel naar boven te krijgen. Het beton moet immers snel verwerkt worden voor het uithard.

De beschrijving op deze pagina gaat om het laatste stuk van de vloer van het terras en ook laatste stuk plafond van de 1e etage. Dit wordt al de 12e keer dat dit team dit werk doet en dat is te merken. Wat een teamwerk !
Daarbij is er dus al een heel groot stuk vloer en dat is prettig werken voor het team.

We starten met een filmpjes waarop te zien is hoe het beton wordt aangemaakt.

Storten en verwerken beton

Als er een hoeveelheid beton is aangemaakt, dan wordt dat in een kruiwagen geschept. Die kruiwagen wordt over een plank gereden. Dit is nodig omdat je met een zware kruiwagen niet over een mat van betonijzer kunt rijden. Vanaf die plank wordt het beton zoveel mogelijk op de juiste plaats gestort. Na het storten wordt het beton verwerkt. Met een metseltroffel wordt zorggedragen dat het beton goed verdeeld wordt, onder het betonijzer en de elektriciteit leidingen komt en ontlucht wordt. 

Beton glad maken

Daarna wordt het met een stucbord glad gestreken. Als er een grotere oppervlakte is dan wordt er met een lange balk als rei de oppervlakte gelijk en vlak gemaakt.  Hieronder daar nog een filmpje over. Allen het uitreien staat er niet op.

Storten beton plafond cq. vloer Residencia Cubamovesyou
Nino maakt de bekisting nat voordat er beton gestort gaat worden
Storten beton plafond c.q. vloer Residencia Cubamovesyou
Nadat een aantal mannen op de werkplaats zijn aangekomen is er een vrij felle discussie; werkoverleg
Storten beton plafond c.q. vloer Residencia Cubamovesyou
Vullen van de watertonnen om het beton mee aan te maken
Storten beton plafond c.q. vloer Residencia Cubamovesyou
Na het werkoverleg wordt het betonijzer op nog meer plaatsen goed vastgezet
Storten beton plafond c.q. vloer Residencia Cubamovesyou
Nino checkt en vult waar nodig nog enkele kieren op
Storten beton plafond c.q. vloer Residencia Cubamovesyou
De kiezelstenen worden nog even gelijkmatig over het zand verdeeld
Storten beton plafond c.q. vloer Residencia Cubamovesyou
Laatste checks en handelingen om de elektriciteit leidingen op orde te maken
Storten beton plafond c.q. vloer Residencia Cubamovesyou
De zakken cement worden geopend en over de berg verdeeld
Storten beton plafond c.q. vloer Residencia Cubamovesyou
Het cement wordt gelijkelijk verdeeld
Storten beton plafond c.q. vloer Residencia Cubamovesyou
Nino plaats puur cement op de rand zodat het goed hecht
Storten beton plafond c.q. vloer Residencia Cubamovesyou
Het zand, cement en de kiezelstenen worden gemengd
Storten beton plafond c.q. vloer Residencia Cubamovesyou
Toevoegen water en mengen beton
Storten beton plafond c.q. vloer Residencia Cubamovesyou
Beton wat gereed is wordt opzij geschoven
Storten beton plafond c.q. vloer Residencia Cubamovesyou
De plank waar de kruiwagen over aanvoert ligt klaar
Storten beton plafond c.q. vloer Residencia Cubamovesyou
Jorge rijdt de kruiwagen
Storten beton vloer Residencia Cubamovesyou
Dayron en Negron vullen de kruiwagen
Storten beton vloer Residencia Cubamovesyou
Nino verwerkt het beton
Storten beton plafond Residencia Cubamovesyou
Het storten maakt voortgang
Storten beton vloer Residencia Cubamovesyou
Met een rei van een houten balk maakt Nino het beton vlak
Storten beton vloer Residencia Cubamovesyou
Eerste stuk is gestort en verwerkt
Storten vloer terras Residencia Cubamovesyou
IJswater voor het bouwteam om te drinken in de hitte van de zon
Storten beton vloer terras Residencia Cubamovesyou
De watertoevoer stokte. Dat moest opgelost worden om verder te kunnen.
Storten beton vloer terras Residencia Cubamovesyou
Vlak en rechtmaken beton met een houten rei
Storten vloer terras Residencia Cubamovesyou
Het stuk wat gestort is geheel verwerkt
Storten plafond slaapkamer Residencia Cubamovesyou
Het (6e) stukje van de gehele terrasvloer die gestort is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *