Waterreservoir 2 Residencia Cubamovesyou

Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Start uitgraven van ons 2e waterreservoir
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Na bijna een week hakken en graven

2e waterreservoir

In de architectuur was een tweede waterreservoir voorzien, die op het dak van het zou komen.
Water is in Cuba een belangrijk issue. Ons pand heeft stromend water. Maar dat is niet altijd beschikbaar. Omdat wij gasten gaan ontvangen, maar ook om ons eigen leven zo aangenaam mogelijk te maken, zorgen wij dus graag voor een voorraad water.

Plaatsing op het dak?

Bij het vooruitblikken van nog te bouwen objecten, sprak onze aannemer zorg uit om op het dak een waterreservoir te bouwen. Wij hebben onze aannemer toen gevraagd dit nader te onderzoeken en met collegae en vakgenoten hierover van gedachten te wisselen. Ook anderen spraken zorg en twijfel uit. Voor ons was dat snel duidelijk. Bij twijfel gaan we dit 2e waterreservoir niet op op het dak bouwen!

Niet doen

Wij hebben er toen voor gekozen om dat 2e waterreservoir in de tuin onder de grond te laten maken. Eigenlijk was het daar oorspronkelijk al voorzien, hetzij met andere afmetingen. Maar door een fout ligt dat 1e waterreservoir nu onder het huis. Het 2e komt daar nu achter te liggen, direct achter het huis in de tuin. 

Uitgraven put

Het uitgraven gaf nog wel een kleine uitdaging. Het eerste reservoir is met behulp van een kleine graafmachine uitgegraven. Maar omdat het huis er nu al staat was dat geen optie meer. Een graafmachine kan niet meer in de tuin komen. Gelukkig weten Pochollo en David daar wel raad mee. 

Met een houweel, metalen staaf, schep en kruiwagen zorgen zij dat vele vrachtwagens grond en puin op straat komen te liggen. Vanaf daar wordt dat afgevoerd.

Foto's uitgraven put voor het reservoir

Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Na enkele uren van hakken, graven en scheppen
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Pocholle hakt los met zijn houweel. David graaft uit. Zij lossen elkaar af
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Het reservoir krijgt al wat meer vorm
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Naast zware aarde is er ook een oud fundament
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Pochollo gaat zitten bij het uithouwen
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Na 2 dagen graven komt Dayron in beeld om alle grond af te voeren
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Na enkele dagen is dit al uitgegraven
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Deze berg heeft Dayron naar buiten gekruid. 2 vrachtwagens.
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Na wat dieper nu weer iets breder uitgraven
Waterreservoir Residentia Cubamovesou
David en Pochollo graven ijverig verder
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Stukje bij beetje.
Poco a poco
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
In de avond voor we vertrokken kwam deze 'buldozer' om de grond te verwijderen
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
De volgende ochtend was het weg. Al 4 vrachtwagens toen.
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Rond het waterreservoir wordt het steeds meer even kletsen, roken, iets drinken 😉
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
En weer een stukje dieper
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Op deze diepte komt grondwater. Tegenvaller we wilde nog dieper
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Afvoeren van grond uit het waterreservoir
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Vergevorderd waren er al 6 vrachtwagens nodig en we zijn er nog niet.
Waterreservoir Residensia Cubamovesyou
En weer iets dieper
Waterreservoir Residensia Cubamovesyou
Ver gevorderd, maar nog niet klaar met graven
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Pochollo met houweel
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Waterreservoir met grondwater stemt tot nadenken
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Stand van zaken waterreservoir half januari 2017. Even gestopt.
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Afvoer grond. Deze keer eerst in de huiskamer geparkeerd.
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Twee dagen kruien en David had alles op straat gebracht
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
De vrachtwagen en bulldozer kwamen niet. Dan maar met paard en wagen met 2 dagen werk.
Waterreservoir 2 Residencia Cubamovesyou
Na een poging om het reservoir droog te maken

Onverwachte wending

Maar al snel zelfs toen het graven al vergevorderd was kwam er een verandering. Clarissa maakte zich zorgen. De rechtszaak was begonnen en er kwam veel controles. Bij die controles lag een zwaar accent op de bouwvergunning en eventuele afwijkingen daarop. Clarissa wilde niet met de bouw van dit waterreservoir starten en eerst de formele toestemming daarvoor rond hebben.
Informeel hadden wij al gehoord dat dit wel goed zou komen, dat het OK zou zijn. Maar wij wilden dat als een uitbreiding op de bouwvergunning in een document op papier hebben.

Lange periode wachten

Dat leek een formaliteit die wel even rond zou komen. Maar dat bleek toch heel anders uit te pakken.

Steeds leek het rond te komen, iedere keer opnieuw was er een aankondiging dat er iets zou gebeuren. Maar week na week, maand na maand kwam het maar niet rond. Er was ook geen enkel zicht op wanneer het rond zou komen.

Na 8 maanden was dat nog steeds de situatie.

Overlast

De uitgegraven put gaf ook overlast. Enerzijds omdat die een klein stukje achter het huis lag.

Het huis uitlopen ging nog een beetje. Maar voor het bouwteam met bouwmaterialen en gereedschap werken op die plek was vervelend. En natuurlijk vooral voor Leonel die daar woont en daar vaak langs moest om naar het toilet te gaan, vooral in de nacht.

Water in de put

Daar kwam bij dat er steeds water in de put kwam. Bij een regenbui was dat direct verklaarbaar.

Maar ook op andere momenten kwam er water in. In het begin was de gedachte dat dit opkomend grondwater was. Maar later leek dit door een lekkend waterreservoir van buurvrouw Ines te zijn. Nadat zij haar reservoir had laten repareren bleek dit nog steeds het geval te zijn. Die reparatie bleek niet goed uitgevoerd te zijn.

Het reservoir moest steeds leeggemaakt worden. Dit omdat muggen in Cuba een groot probleem vormen (knokkelkoorts). En muggen leggen eitjes in stilstaand water. In het begin werd de put met emmers leeggemaakt. 

Riolering en waterpomp

Maar vanaf medio mei 2017 was de riolering aangelegd. Vanaf dat moment werd het mogelijk om met een van de twee aangeschafte waterpompen en een tuinslang het water uit de put te pompen. Met behulp van de pomp, via de slang direct de riolering in op de plaats waar later het toilet voor de gasten komt.

Maken van de bodemplaat

Eind augustus 2017 bestaat nog steeds de hoop dat het zo gewenste document afgegeven zou worden komt Leonel met een voorstel. Leonel stelt voor om dan toch maar alvast de bodemplaat van het reservoir te storten.

Er was twijfel. We wilden niet, nadat we zoveel geduld betracht hadden, bij een eventuele bouwinspectie alsnog in de problemen komen. Anderzijds waren we het wachten en de bijna uitzichtloze situatie spuugzat. Nadat de bodemplaat gestort zou zijn en een dagje uitgehard zouden we het af kunnen dekken zodat het niet op zou vallen.

Er werd nog wel afgesproken om toch vooral ook het waterreservoir van buurvrouw Ines echt goed te repareren. Maar dan zou dit werk uitgevoerd kunnen worden. Wel hebben we benadrukt om het in stilte te doen. Het werk is in een weekend uitgevoerd.

Hieronder wat voorbereidende werkzaamheden.

2e waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Nino slijpt het betonijzer op maat.
2e waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Pochollo en David zoeken kleine stenen uit voor de bodem
2e waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Grotere stenen worden in stukken gehakt
2e waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Grote matten betonijzer. Is ook een flink reservoir
2e waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Het laatste uitgraafwerk wordt afgerond.
2e waterreservoir Residencia Cubamovesyou
De vlakker bodem wordt met rotsblokken bedekt
2e waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Ruimte tussen blokken wordt opgevuld met kiezelstenen
2e waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Het betonijzer is geplaatst
2e waterreservoir Residencia Cubamovesyou
In de hoeken en langs de zijden komen constructies voor betonijzer in kolommen
2e waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Storten beton voor de bodem
2e waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Eerste stuk beton gestort en verwerkt.
2e waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Beton voor de bodem bijna gereed

Opbouwen waterreservoir

Na dat de put van het waterreservoir meer dan een jaar stil heeft gelegen wordt het nu echt opgepakt. Het is dan begin februari 2018.

De bouwvergunning is aangepast en hoewel wij prioriteit hebben gegeven aan het terras voor dit moment wordt dit ook opgepakt.
Leonel, onze aannemer heeft aangegeven dat hij dit zelf wil oppakken daar waar het gaat om het opbouwen van de muurtjes. 

Het eerste waterreservoir was ook door Leonel zelf opgebouwd. De bodem van beton was al eerder gestort. Maar die was afgedekt met grond omdat daar eerder de bouwvergunning nog niet voor was aangepast. Het start daarom nu met het weer verwijderen van die grond van de bodem.

Waterreservoir 2 Residencia Cubamovesyou
David graaft de grond die op de bodem ligt af.
Waterreservoir 2 Residencia Cubamovesyou
Betonbodem is weer vrij en de stenen staan klaar
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Jorge heeft de muurtjes met assistentie van Jose opgebouwd
Waterreservoir2 Residencia Cubamovesyou
Jose stort het beton in de kolommen
waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Beton wordt in de bekistingen gestort
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Bekisting hoek waterreservoir vol gestort

Cerramento

Gelukkig is er gelijk doorgepakt en is de bekisting voor het cerramento gemaakt. Wij willen het graag afgerond zien.

Waterreservoir 2 Residencia Cubamovesyou
Nino timmert de bekisting voor het cerramento
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Er wordt een extra arcitrave gemaakt omdat het reservoir groot is
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Bovenaanzicht bekisting

Waterdicht maken

In de tweede helft van februari 2018 is het waterreservoir in een paar slagen waterdicht gemaakt.
Voordat het deksel erop wordt gemaakt is er ook getest of het waterdicht is.

Tenslotte is er een laag verf aangebracht. Ook deze helpt om het waterdicht te maken.

Waterreservoir II Residencia Cubamovesyou
Laag om het reservoir waterdicht te maken
Waterreservoir II Residencia Cubamovesyou
Test of het reservoir waterdicht is
Waterreservoir 2 Residencia Cubamovesyou
Het verven van het waterreservoir is gestart
Verven waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Helft geverfd
Verven waterreservoir Residencia Cubamovesyou
2e helft wordt geverfd
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Waterreservoir geverfd

Deksel

Op het waterreservoir komt een deksel.
De techniek hoe die wordt gemaakt is exact hetzelfde zoals een vloer / plafond wordt gemaakt.

Het start met het maken van de bekisting eind maart 2018. In het deksel moet een opening komen. Zodat je in het waterreservoir kan komen later.

Waterreservoir 2 Residencia Cubamovesyou
El Chino en zijn zoon maken de bekisting
Waterreservoir Residencia Cubamovesyou
Opening in het deksel
Waterreservoir 2 Residencia Cubamovesyou
Bekisting gereed
Waterreservoir 2 Residencia Cubamovesyou
Nino plaatst het betonijzer op de bekisting
Waterreservoir 2 Residencia Cubamovesyou
El Chino en zijn zoon verwerken het beton
Waterreservoir 2 Residencia Cubamovesyou
El Chino verwerkt het laatste stukje

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *